Kraina Rawki

Kultura regionu

Nawigacja

Tre��

   "Kraina Rawki" łączy obszar sześciu gmin, na terenie  których  znajdują się przepiękne zabytki, cenne dla kultury całego regionu. Są to przede wszystkim kościoły i cmentarze przykościelne, jak również pałace, dwory oraz zabytkowe aleje i parki.

 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć

       Najstarszy zespół pałacowo-parkowy położony jest w Rossosze (gm. Rawa Mazowiecka). W 1977 r. został wpisany do rejestru zabytków. W jego skład  wchodzi m.in. murowany, neobarokowy pałac wzniesiony w latach 1918-28 według projektu architekta Juliusza Nagórskiego, murowana oficyna z ok. 1900r., murowana kapliczka z 1912r. oraz prak krajobrazowy.
    Obecnie użytkownikiem obiektu jest Instytut Zootechniki mający swą siedzibę w Krakowie. Na terenie zespołu pałacowo - parkowego powstały zdjęcia do znanego serialu TVP "Rodzina Połanieckich", zrealizowanego według powieści Henryka Sienkiewicza.

 

  Kolejnym obiektem wpisanym do rejestru zabytków (w 1983r.) jest zespół dworsko-parkowy w Wilkowicach. W jego skład wchodzi murowany dwór z połowy XIX w. oraz murowany spichlerz wzniesiony w ok. 18880 r. Zespół otoczony jest parkiem krajobrazowym z połowy XIX w. przekomponowany w 1910 r. według projektu Stefana Celichowskiego.

 • Kliknij by powiększyć

  W latach 1920-30 w miejscowości Białogórne (gm. Biała Rawska) został wzniesiony przepiękny dwór  dla Steafana Okęckiego. Swym kształtem nawiązuje on do traycji "dworu polskiego"
i stanowi przykład przestylizowania architektury klasycystycznej. Wokół dworu roztacza sie ogród założony w końcu XVIII w. będący jednocześnie przykładem barokowej sztuki ogrodowej
.

 • Kliknij by powiększyć

  Dwór w Turowej Woli (gm. Kowiesy) został wzniesiony prawdopodobnie około połowy XIX wieku na podobieństwo dawnego dworu Ostromęckich pochodzącego z przełomu XVIII i XIX wieku. Dwór otoczony jest pozostałościami parku krajobrazowego.
Uroki dworu w Turowej Woli doceniają nie tylko mieszkańcy wsi i turyści, ale również reżyserzy takich filmów jak m. in. ”Nad Niemnem”, „Pan Tadeusz”, „Panna z mokrą głową”, „Widziadło” czy „Panny i wdowy”.

 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć

  W  Woli Chojnatej (gm. Biała Rawska)  znajduje się zabytkowy zespół pałacowo - parkowy, na który składają się: neorenesansowy pałac wzniesiony w 1873 r. przez rodzinę Węsierskich, według projektu znanego architekta Henryka Marconiego, otaczający go park krajobrazowy z początku XIX w., klasycystyczny spichlerz murowany z 1. poł. XIX stulecia oraz dawna stajnia. 
  W ostatnich latach został gruntownie odrestaurowany pod nadzorem konserwatora zabytków i otoczony nowym murowanym ogrodzeniem.
Obecnie obiekt ten znajduje się w rękach prywatnych.  Mieści sie tutaj ośrodek konferencyjno- hotelowy.

 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć

    Przypominający swą formą średniowieczną warownię  pałac neogotycki w Białej Rawskiej został wzniesiony w pierwszej połowie XIX w. według projektu architekta Franciszka Marii Linciego dla majora wojsk polskich Aleksandra Leszczyńskiego. Po pierwszej wojnie światowej obiekt ten przeszedł na własność Gustawa Sułkowskiego. Natomiast po drugiej wojnie światowej został znacjonalizowany i przeznaczony na izbę porodową oraz aptekę. Fełnił również funkcje mieszkalne.    
    Pałac wraz z częścią parkową, założoną przez Lubomirskich w XIX wieku, jest własnością prywatną. W części piwnic pałacu znajduje się restauracja, reszta obiektu jest w fazie remontu. Park przypałacowy z malowniczym zabytkowym modrzewiem łączy się z parkiem miejskim oraz starymi lipami i kasztanami na terenie przykościelnym.

 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć

  Dwór empirowy w Babsku  (gm. Biała Rawska) został wzniesiony w XIX wieku. Jego twórcą był architekt Adam Idźkowski. W pobliżu dworu znajduje się zespół zabudowań gospodarczych, na który składają się murowany spichlerz z kolumnowym portykiem, wozownia, stajnia i karczma.
   Zespół dworski otacza park krajobrazowy z 1 poł. XIX stulecia, w którym rośnie należący do dziesiątki największych dębów w Polsce - Dąb Napoleona (pod nim odpoczywał Napoleon wracając z wojny z Rosją). Dąb ten mierzy 7,3 m w pierśnicy. W parku znajduje się również staw powstały przez spiętrzenie wody przy młynie.

   Dwór w Rylsku Dużym został wzniesiony w końcu XIX wieku przez Michalinę i Ludwika Antoniego Okęckich.  Cały zespół dworski tworzą murowany dwór z końca XIX wieku, zabudowania gospodarcze z początku XX w. oraz park krajobrazowy z przełomu XIX i XX wieku.
Obecnie zespół dworsko-parkowy nalezy do prywatnego właściciela.

 • Kliknij by powiększyć

   Zespół dworsko - parkowy na terenie wsi Podsędkowice (gm. Biała Rawska)  pochodzi z końca XIX wieku. Nawiązuje do architektury klasycystycznej a usytuowany jest centralnie w stosunku do układu przestrzennego założenia parkowego.

 • Kliknij by powiększyć


   Na terenie wsi Gołyń (gm. Biała Rawska) znajduje się zespół dworsko - parkowy, na który składają się zabytkowy dwór wzniesiony w 1880 r. oraz park krajobrazowy z 2. połowy XIX stulecia.
Zespół ten stanowi przykład rozwiązania przestrzennego typowego dla niewielkich założeń dworskich w terenie środkowej Polski.

następna strona »

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Uroczystość otwarcia Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego "KALINKA"

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 27873

Ostatnia aktualizacja: 2011-07-28

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.