Kraina Rawki

Kultura regionu

Nawigacja

Tre��

  • Kliknij by powiększyć

   Modrzewiowy kościół p.w. św. Stanisława bpa w Boguszycach (gm. Rawa Mazowiecka) został wzniesiony w latach 1550 - 58, z fundacji Wojciecha Bogusławskiego h. Rawicz, podskarbiego dóbr mazowieckich należących do królowej Bony. Kościół wzniesiono w miejscu wcześniejszej, również drewnianej świątyni z 1521 r. Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków w 1967 r. i należy do najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce.

  • Kliknij by powiększyć

   Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
w Sierzchowach
(gm. Cielądz) został wzniesiony
w latach 1520-44. Uległ zniszczeniu w wyniku działań wojennych w 1915r. Prace restauracyjne trwały od 1917 do 1930 r. Obok świątyni stoi drewniana dzwonnica z XVIII stulecia oraz murowana plebania, wzniesiona w ok. 1900 r.
W przedsionku kościoła można podziwiać, wkopaną  podczas budowy, kość mamuta. Legenda głosi, iż gdy kość się rozpadnie, wówczas nastąpi koniec świata.

  • Kliknij by powiększyć
  • Kliknij by powiększyć

 Późnogotycki murowany kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w Białej Rawskiej wzniesiono w początkach XVI stulecia. Odbudowywano go m.in. po pożarze w końcu XVII w. oraz w 1846 r. W 2. poł. XIX stulecia budowlę przyozdobiono neogotycką fasadą. W kościele znajduje sie cudowny obraz Matki Boskiej Miłosiernej słynącej z łask, ufundowany, jak podaje tradycja przez Królową Bonę. Obraz przyozodobiono barokowymi sukienkami z XVIII w. zaś w 2000 r. został ukoronowany koronami papieskimi  przez Jana Pawła II.
Obok kościoła stoi murowana dzwonnica kościelna z 1932 r. oraz (również murowana) plebania z 1. ćwierci XX w.
spacer.jpg

  • Kliknij by powiększyć

  Pobenedyktyński kościół p.w. św. Marcina w Chojnacie (gm. Kowiesy) składa się z drewnianej, obmurowanej nawy wzniesionej przed 1673 r. oraz dużo starszego murowanego prezbiterium, wzniesionego  w ok. 1303 r. Pierwszy budynek kościelny, prawdopodobnie drewniany, został zbudowany w 1278 r. Wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII i XIX stulecia. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica oraz plebania z 1850 r. Rośnie tu również pomnikowy modrzew o obwodzie 3.5 metra. Niedaleko kościoła znajduje się stary cmentarz przykościelny.
spacer.jpg

  Pierwszym kościołem w Kurzeszynie (gm. Rawa Mazowiecka)  był drewniany kościół ufundowany i wyposażony przez jednego z władców Mazowsza. Kolejną, także drewnianą świątynię p.w. św. Katarzyny wzniesiono w 1607 r. Kościół ów przetrwał do pierwszej wojny światowej, kiedy to spłonął w wyniku działań wojennych  w 1914 r., będących częścią bitwy nad Rawką.
Po wojnie, w latach 1923-24, z ofiar miejscowych parafian wzniesiono świątynię p.w. Najświetszej Marii Panny Królowej Polski, która  istnieje do dziś. 
Kościół oraz stojąca w jego pobliżu stara plebania, jak również część cmentarza zostały wpisane są do rejestru zabytków w 1978 r.

  • Kliknij by powiększyć
  • Kliknij by powiększyć

   Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Regnowie pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Powstał na miejscu pierwszej świątyni drewnianej, która spłonęła w 1762 r. Dwa lata później wybudowano obecny, murowany kościół. Jego fundatorem był Franciszek Lanckoroński, starosta rawski. Konsekracja nowego kościoła odbyła się w 1772 r.
Wnętrze regnowskiego kościoła jest bogato zdobione. Znajduje się tutaj m.in. monumentalny rokokowy ołtarz główny, ambona w kształcie łodzi z żaglem oraz gotycka 'Pieta' z XV stulecia. W prawej nawie bocznej znajduje się marmurowa tablica erekcyjna z 1764 r.

  Pierwsza wzmianka o kościele w Jeruzalu (gm. Kowiesy) pochodzi z 1920 r.  W 1630 roku dziedzic Jeruzala, Janusz Prandota, wybudował drewniany kościółek. Budowa współczesnego kościoła -  p.w. Podwyższenia Krzyża -  została rozpoczęta w 1798 r. Nowy kościół  zbudowano na placu, będącym darem właściciela Dóbr Dolecko – Józefa Niemirycza i jego żony Franciszki.

  • Kliknij by powiększyć
  • Kliknij by powiększyć

  Klasycystyczny kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Babsku (gm. Biała Rawska) wybudowano w 1846 r na miejscu XVI-wiecznego drewnianego kościółka, który runął ze starości. Fundatorem kościoła był biskup Antoni Okęcki. Kościół otoczony jest murem z czterema kaplicami Ewangelistów  i dzwonnicą. Do stojącej na niewielkim wzgórzu świątyni prowadzi zabytkowa aleja lipowa.
 Na cmentarzu położonym niedaleko kościoła, znajduje się grób Konstancji Gładkowskiej, spiewaczki opery warszawskiej oraz  "młodzieńczego natchnienia Fryderyka Chopina".

 

  • Kliknij by powiększyć

Kościół parafialny p.w. św. Trójcy w Cielądzu został wzniesiony w 1856 r. i otoczony ogrodzeniem
w 2. połowie XIX w. Podczas pierwszej wojny światowej kościół ulegl poważnym zniszczeniom. Świątynię udało się uratować  i odbudować w 1919 r. dzięki ofiarności parafian.

 

 

 

Źródło: informacje z gmin oraz www.ziemialodzka.pl

« poprzednia strona

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Seminarium 'Lokalne Fora na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 23721

Ostatnia aktualizacja: 2011-07-28

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.