Kraina Rawki

Przydatne linki

Nawigacja

Tre��

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

 • FAPA
Fundacja Wspomagania Wsi
 • Fundacja Wspomagania Wsi

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

EkoFundusz

 • EkoFundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Leaderatorium.pl - platforma intranetowa. Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie

 • Leaderatorium.pl - platforma intranetowa. Centrum...

Stowarzyszenie Klon/Jawor

 • Stowarzyszenie Klon/Jawor

Portal Organizacji Pozarządowych

 • Portal Organizacji Pozarządowych

następna strona »

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 4918

Ostatnia aktualizacja: 2007-06-21

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.