Kraina Rawki

Rekreacja

Nawigacja

Tre��

* Ferma strusi - Ryszard Szeligowski

Porady Górne
96-230 Biała Rawska
tel. 046 815 81 39


* Hodowla dzików -  Alina Świder

Orla Góra
96-230 Biała Rawska
tel. 046 815 85 26


* Hodowle koni


- Anna Paprzycka


Biała Wieś
96-230 Biała Rawska
tel. 046 813 82 85


- Emilian Bryk

Ossa
96-230 Biała Rawska
tel. 046 815 06 72


- Jurgowski Robert

Podsędkowice
96-230 Biała Rawska
tel. 046 813 81 18


-  Stanisław Woszczyk

Byki 40
96-230 Biała Rawska


- Stanisław Stęczlewski

Chodnów
96-230 Biała Rawska
tel. 046 813 89 54


- Stanisława Komorowska

Julianów Lesiewski
96-230 Biała Rawska


Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

IX Dożynki Powiatowe w Regnowie

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2621

Ostatnia aktualizacja: 2007-07-03

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.