Kraina Rawki

Opis projektu Leader+

Nawigacja

Tre��

Opis projektu

1.     Projekt będzie realizowany na terenie pięciu gmin województwa łódzkiego. Jedna z nich – Kowiesy – wchodzi w skład powiatu skierniewickiego, a cztery (Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów), w skład powiatu Rawa Mazowiecka. Wszystkie gminy leżą na Wysoczyźnie Rawskiej.

Głównym celem projektu jest stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – tworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnej Grup Działania (LGD), na obszarze objętym projektem.

Szczegółowe cele projektu dotyczą:

 • wsparcia przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • wsparcia procesu tworzenia LGD,
 • promocji obszarów wiejskich
 • mobilizacji ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

Osiąganie powyższych celów będzie realizowane poprzez prowadzenie działań:

 • informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych związanych ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenie objętym projektem w procesie planowania strategii rozwoju i tworzenia Lokalnej Grupy Działania;
 • opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW) i wsparcie techniczne procesu jej przygotowywania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne, itp.);
 • pomoc doradczą i ekspercką związaną z tworzeniem LGD.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie:

1.      Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla obszaru objętego projektem,

2.      Przygotowanie do rejestracji w KRS, jako osoby prawnej, Lokalnej Grupy Działania (LGD) utworzonej przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i samorządy z terenu gmin objętych projektem.

Innymi rezultatami realizacji projektu, mającymi wpływ na dalsze funkcjonowanie i rozwój społeczności lokalnej z terenu objętego projektem będzie:

1.      Lepsze poznanie się mieszkańców z gmin objętych projektem i lepsze zrozumienie wpływu własnej aktywności na sytuację ekonomiczną i społeczną.

 1. Mobilizacja mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów, do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Zwiększenie szans na udział w Schemacie II Pilotażowego Programu Leader+ oraz pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na realizację własnych projektów.
 3. Promocja obszarów wiejskich zwiększająca szanse gospodarczego i społecznego rozwoju..

Realizacja projektu będzie podzielona na dwa etapy.

 • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Uroczystość otwarcia Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego "KALINKA"

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3953

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.