Kraina Rawki

Cele projektu

Nawigacja

Tre��

Cele projektu
 • Cele ogólne:

Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD).

Dokonanie i inicjatywy środowisk lokalnych analizy możliwości rozwoju terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie ZSROW, która będzie skupiać się na wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych i kulturalnych regionu, prowadząc do rozwiązań poprawiających jakość życia na wsi.

 • Cele szczegółowe:
  1. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich,
  2. wsparcie procesu tworzenia LGD,
  3. promocja obszarów wiejskich,
  4. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na mieszkańców obszaru, w którym będzie wdrażany projekt, poprzez zwiększenie ich świadomości nt. roli działań lokalnych
i konieczności solidarnego uczestnictwa w rozwoju obszarów wiejskich.

Poprzez realizację projektu na niespotykaną dotąd skalę, mieszkańcy będą uczestniczyli w konsultacjach społecznych, połączonych z działaniami szkoleniowymi, informacyjnymi
i doradczymi. Dzięki temu uzyskają oni realny wpływ na ostateczny kształt Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i przyszłą działalność Lokalnej Grupy Działania.

Cele projektu zostały sformułowane jasno i realistycznie – tak by dały łatwo przełożyć się na konkretne działania.

 • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

II Spotkanie Zespołów i Kapel Ludowych na majówce w Wilkowicach

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2709

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.