Kraina Rawki

GAL Flaminia Cesano

Nawigacja

Tre��

W 2006 roku Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" nawiązało współpracę z GAL Flaminia Cesano z Regionu Marche. Udało nam się stworzyć projekt współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii, którego zasadniczym celem jest poprawa jakości życia i środowiska naturalnego mieszkańców wsi.

W dniach 13- 19 maja b.r. członkowie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki wraz z przedstawicielami władz lokalnych pięciu gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia (tj. Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów) wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Włoch na zaproszenie GAL Flaminia Cesano.

     Wyjazd miał na celu wymianę  doświadczeń pomiędzy włoską i polską Lokalną Grupą Działania jak również  omówienie szczegółów projektu, który będzie realizowany wspólnie przez GAL Flaminia Cesano i LGD „Kraina Rawki” dotyczący odnawialnych źródeł energii.

  • Wstępna umowa o współpracy
  • Wstępna umowa o współpracy

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3006

Ostatnia aktualizacja: 2009-03-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.