Kraina Rawki

Consorci Alt Urgell XXI

Nawigacja

Tre��

W dniach 03-08 kwietnia b.r. członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki wraz z przedstawicielami władz lokalnych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii na zaproszenie katalońskiej LGD Consorci Alt Urgell XXI. Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy katalońską i polską Lokalną Grupą Działania jak również podpisanie listu intencyjnego przez prezesa LGD „Kraina Rawki” pana Janusza Rosiaka oraz prezesa Consorci Alt Urgell XXI pana Jesúsa Fierro, w którym obie strony deklarują obopólną zgodę na rozwijanie w przyszłości wspólnych projektów współpracy, dotyczących promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz/lub poprawy jakości życia mieszkańców na terenach rolniczych Unii Europejskiej.

  • Kliknij by powiększyć

UMOWA WSPÓŁPRACY 

Alt Urgell doradza polskiemu regionowi „Kraina Rawki”
 
Powiat wniesie swoje doświadczenia do aplikacji programu Leader.
 
Alt Urgell będzie doradzać polskiemu regionowi „Kraina Rawki” w aplikacji europejskiego programu Leader Plus. Prezydenci obu Lokalnych Grup Działania, Jesus Fierro i Janusz Rosiak, podpisali wczoraj pierwszy dokument dotyczący przyszłej współpracy międzynarodowej w ramach programu Leader 2007-2013. W trakcie spotkania w Stowarzyszeniu Alt Urgell 21 wyjaśniono polskim przedstawicielom dotychczasowe zastosowane inwestycji w powiecie.
 
Kraina Rawki, położona jest w centralnej Polsce, tworzą ją gminy: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Cielądz, Regnów i Kowiesy. Wszystkie pięć gmin posiada bogate dziedzictwo kulturowe i naturalne, z dużymi obszarami leśnymi wchodzącymi w skład programu Natura 2000.
 
W czasie wczorajszego dnia, Fierro zapewnił, że obydwa regiony mają wspólne cechy, które pozwolą im lepiej wykorzystać swoją bazę naturalną. Dzięki temu będą mogły rozwijać w przyszłości wspólne projekty.
Po przyjęciu odpowiednich strategii rozwoju i wystartowaniu w Katalonii nowego Leadera, ponowione zostaną kontakty pomiędzy obydwoma grupami, w celu zanalizowania możliwości zrealizowania wspólnego projektu. Fierro zapewnił, że rozszerzenie Unii Europejskiej nie przeszkodzi powiatowi w formowaniu jej części.
 
Tłumaczenie: Joanna Rosiak
  • List intencyjny

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć .

 

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

II Spotkanie Zespołów i Kapel Ludowych na majówce w Wilkowicach

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3342

Ostatnia aktualizacja: 2009-03-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.