Kraina Rawki

Związek Stowarzyszeń "Białe Ługi"

Nawigacja

Tre��

W dniach 25-27 kwietnia b.r. członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki wraz z przedstawicielami władz lokalnych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Daleszyc (woj. świętokrzyskie) na zaproszenie Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”.


          Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy LGD, w wyniku której prezes LGD „Kraina Rawki” pan Janusz Rosiak oraz prezes LGD „Białe Ługi” pana Włodzimierz Głuszek podpisali list intencyjny, w którym obie strony deklarują obopólną zgodę na rozwijanie w przyszłości wspólnych projektów współpracy.

  • List intencyjny

 


Zapraszamy do  obejrzenia galerii zdjęć

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

I Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 5097

Ostatnia aktualizacja: 2009-03-12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.