Kraina Rawki

Lokalna Strategia Rozwoju  2009-2015

Nawigacja

Tre��

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to jeden z najważniejszych elementow podejścia Leader.

Istota LSR polega na wskazaniu kierunków działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru objętego Strategią.

Głównym kierunkiem działania - misją -  LGD "Kraina Rawki" jest Poprawa jakości życia z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

 Lokalna Strategia Rozwoju jest rozwinięciem głównych założeń II Schematu. Potencjał, jaki tkwi w „Krainie Rawki” musi zostać w pełni wydobyty
i wykorzystany, zaś słabe strony – pokonywane. Cele wskazane do realizacji zostały opracowane na podstawie konsultacji z mieszkańcami, na podstawie wypełnianych przez nich ankiet oraz na podstawie opracowanej analizy SWOT.

Znalazły się tam cele dotyczące zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego  i tożsamości społeczności lokalnej, wykorzystania lokalnych zasobów (piękne krajobrazy, lasy, zbiorniki wodne) dla poniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, ponadto cele dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w „Krainie Rawki”.

Realizacja tych celów pozwoli nie tylko na zwiększenie atrakcyjności regionu, ale również pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie tzw. ukrytego bezrobocia, zahamowanie odpływu młodych, zdolnych i wykształconych ludzi do miast i zagranicę oraz sprawi, że młodzi mieszkańcy będą chcieli wykorzystywać swoją wiedzę, energię i pomysły dla poprawy jakości życia na wsi.

 

 

 

Cele i przedsięwzięcia LSR obowiązujące do dn. 26 stycznia 2011 r.

 

Cel ogólny 1

 Poprawa jakości życia mieszkańców

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

 

 1.1.Zachowanie tożsamości społeczności lokalnej i rozwój życia społeczno-kulturalnego.

 

 

I. Usługi społeczno-kulturalne dla lokalnej społeczności.

 

II. Kraina aktywnego wypoczynku

 

 

1.2. Wzrost aktywności mieszkańców poprzez rozwój kapitału społecznego i ekonomii społecznej.

1.3. Promocja regionu.
 

Cel ogólny 2

 Rozwój małej przedsiębiorczości, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz wsparcie tworzenia grup producenckich.

 

 2.1.Wsparcie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

 

 

I. Kompleksy leśne i zbiorniki wodne – wykorzystanie lokalnych zasobów.

 

II. Jak zacząć zarabiać, czyli 101 pomysłów na własną firmę.

 

 

 2.2. Promowanie lokalnych produktów i usług.

 

 2.3.Rozwój energii odnawialnej.

Cel ogólny 3

Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru

 

 3.1.Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.


I. Wsiąść do kolejki wąskotorowej… szlak turystyczny „Rawska Ósemka”

 

II. Edukacja przyrodniczo –leśna.

 

III. Ocalić od zapomnienia

 

 

3.2.Promocja i ochrona najcenniejszych walorów obszaru.

 

 3.3. Rozwój usług turystycznych.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Koncert muzyki Fryderyka Chopina. Babsk, 19 października 2007r.

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 7144

Ostatnia aktualizacja: 2011-11-02

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.