Kraina Rawki

Lokalna Strategia Rozwoju  2009-2015

Nawigacja

Tre��

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to jeden z najważniejszych elementow podejścia Leader.

Istota LSR polega na wskazaniu kierunków działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru objętego Strategią.

Głównym kierunkiem działania - misją -  LGD "Kraina Rawki" jest Poprawa jakości życia z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

 Lokalna Strategia Rozwoju jest rozwinięciem głównych założeń II Schematu. Potencjał, jaki tkwi w „Krainie Rawki” musi zostać w pełni wydobyty
i wykorzystany, zaś słabe strony – pokonywane. Cele wskazane do realizacji zostały opracowane na podstawie konsultacji z mieszkańcami, na podstawie wypełnianych przez nich ankiet oraz na podstawie opracowanej analizy SWOT.

Znalazły się tam cele dotyczące zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego  i tożsamości społeczności lokalnej, wykorzystania lokalnych zasobów (piękne krajobrazy, lasy, zbiorniki wodne) dla poniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, ponadto cele dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w „Krainie Rawki”.

Realizacja tych celów pozwoli nie tylko na zwiększenie atrakcyjności regionu, ale również pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie tzw. ukrytego bezrobocia, zahamowanie odpływu młodych, zdolnych i wykształconych ludzi do miast i zagranicę oraz sprawi, że młodzi mieszkańcy będą chcieli wykorzystywać swoją wiedzę, energię i pomysły dla poprawy jakości życia na wsi.

 

 

 

Cele i przedsięwzięcia LSR obowiązujące do dn. 26 stycznia 2011 r.

 

Cel ogólny 1

 Poprawa jakości życia mieszkańców

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

 

 1.1.Zachowanie tożsamości społeczności lokalnej i rozwój życia społeczno-kulturalnego.

 

 

I. Usługi społeczno-kulturalne dla lokalnej społeczności.

 

II. Kraina aktywnego wypoczynku

 

 

1.2. Wzrost aktywności mieszkańców poprzez rozwój kapitału społecznego i ekonomii społecznej.

1.3. Promocja regionu.
 

Cel ogólny 2

 Rozwój małej przedsiębiorczości, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz wsparcie tworzenia grup producenckich.

 

 2.1.Wsparcie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

 

 

I. Kompleksy leśne i zbiorniki wodne – wykorzystanie lokalnych zasobów.

 

II. Jak zacząć zarabiać, czyli 101 pomysłów na własną firmę.

 

 

 2.2. Promowanie lokalnych produktów i usług.

 

 2.3.Rozwój energii odnawialnej.

Cel ogólny 3

Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru

 

 3.1.Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.


I. Wsiąść do kolejki wąskotorowej… szlak turystyczny „Rawska Ósemka”

 

II. Edukacja przyrodniczo –leśna.

 

III. Ocalić od zapomnienia

 

 

3.2.Promocja i ochrona najcenniejszych walorów obszaru.

 

 3.3. Rozwój usług turystycznych.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 7378

Ostatnia aktualizacja: 2011-11-02

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.