Kraina Rawki

Uzasadnienie sposobu wdrażania

Nawigacja

Tre��

Uzasadnienie dla proponowanego sposobu wdrażania

Proponowany sposób zakłada zastosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektem i komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatecznych beneficjentów tj. przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców obszarów wiejskich.

W trakcie realizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych oraz w trakcie realizacji zadań II etapu w maksymalnym zakresie zostaną wykorzystane metody partycypacyjne, angażujące uczestników.

Ponadto, cele projektu będą kontynuowane przez ustanowioną Lokalną Grupę Działania, która przygotuje w oparciu Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt w ramach Schematu II.

Niepowodzenie w aplikowaniu w Schemacie II spowoduje, że LGD będzie musiała poszukiwać źródeł finansowania realizacji ZSROW, w ramach innych programów, ograniczy to oczywiście zakres i skuteczność wdrażania ZSROW i efekty osiągane przez LGD.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2615

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.