Kraina Rawki

"Szlak Grunwaldzki..."

Nawigacja

Tre��

 

 „SZLAK GRUNWALDZKI-ŁĄCZNIKIEM KULTUR I TURYSTYCZNYM PRODUKTEM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

 

    Głównym celem Projektu było wykreowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu łódzkiego poprzez realizację kompleksowego i profesjonalnego wytyczenia, oznakowania i utrzymania SZLAKU GRUNWALDZKIEGO stanowiącego jednocześnie pierwszy etap partnerskiego budowania marki produktu turystycznego w oparciu o zasoby historyczne , kulturowe i przyrodnicze subregionu dorzecza Pilicy i Bzury.

 

Partnerzy Projektu:

− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gniazdo"

− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bud-Uj Razem”

− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tradycja, Kultura, Rozwój"

− Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej"

− Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych

− Bolimowski Park Krajobrazowy

 

Na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” szlak ma długość 6,75 km i przebiega przez teren Gminy Rawa Mazowiecka przez  miejscowości: Dziurdzioły i Boguszyce. 

Szlak Grunwaldzki łączy : 

¨ Szlak Cysterski, który wiedzie przez  klasztory cysterskie. Obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie (Sulejów), małopolskie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

¨ Szlak Kultury Janisławickiej, który wiedzie od Janisławic przez Lipce Reymontowskie, Godzianów i Maków do
Skierniewic (długość szlaku 36,92 km).

¨ Szlak Radziwiłłowski, którego trasa wiedzie z miejscowości Ruda przez Bełchów, Dzierzgów i Bobrowniki do Arkadii(długość szlaku 16,26 km).

¨ Szlak Meandrami Rawki, którego trasa wiedzie z Bud Grabskich do Samic (dł. szlaku około 7 km).

 

    Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 35 023,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodziło z dotacji  Województwa Łódzkiego  (realizacja projektu była odpowiedzią na konkurs otwarty na realizację zadania dotyczącego wytyczenia, znakowania i utrzymania szlaków turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, tworzenia dokumentacji szlaków), natomiast pozostała kwota stanowiła wkład własny Partnerów Projektu.

   W ramach Projektu wytyczono i oznakowano 188,60 km szlaków zgodnie z wytycznymi PTTK, zamontowano 5 tablic informacyjnych oraz wydrukowano 2000 szt. ulotek informacyjno - promocyjnych.

Tablica informacyjna w Boguszycach

  • Tablica informacyjna w Boguszycach

Ulotka informacyjna

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Pierwszy Wakacyjny Piknik Rodzinny w Cielądzu

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3569

Ostatnia aktualizacja: 2011-02-25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.