Kraina Rawki

"PATOS"

Nawigacja

Tre��

 

„PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARÓW STOWARZYSZEŃ” (PATOS)

 

    W dniu 9 czerwca 2010 r. podczas uroczystej konferencji  w Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym „Kalinka” w Kaleniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" podpisało, pierwszą w województwie łódzkim, umowę o wspólnej realizacji  projektu współpracy ze  Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”.

   Podczas uroczystości zostały zaprezentowane szczegóły projektu oraz odbyły się wystąpienia zaproszonych gości: Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pani Marii Kaczorowskiej - Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

    Celem  Projektu pt. „Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Obszarów Stowarzyszeń” (PATOS)  jest  stworzenie wspólnej oraz uatrakcyjnienie istniejącej sieci szlaków turystycznych na obszarze Lokalnych Grup Działania „Kraina Rawki” i  „Gniazdo”.

    Projekt będzie realizowany w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

¨ Zaprojektowanie, wytyczenie i oznaczenie szlaku „Rawska 8” na obszarze Gminy Sadkowice, (obszar działania LGD „Kraina Rawki”);

¨ Zaprojektowanie, wytyczenie i oznaczenie „Szlaku Grodzisk” -  LGD „Gniazdo” i LGD „kraina Rawki” zgodnie z obszarem LSR

¨ Stworzenie wspólnej wizualizacji i oznakowanie „Szlaku Grodzisk” - LGD „Gniazdo” i LGD „Kraina Rawki”;

¨ Zaprojektowanie i zbudowanie obiektów małej architektury służących turystom i lokalnej społeczności (miejsca odpoczynku na trasie „Szlaku Grodzisk” i innych istniejących szlakach, tj. zadaszone wiaty, stoliki i ławki) - LGD „Gniazdo” zgodnie z obszarem LSR

¨ Zaprojektowanie i zbudowanie ławek na „Szlaku Grodzisk” - LGD „Kraina Rawki” zgodnie z obszarem LSR

¨ Opracowanie i wydanie  publikacji, tj. map wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych  -  LGD „Gniazdo” i LGD „Kraina Rawki”

¨ Stworzenie strony internetowej projektu.

¨ Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację Projektu.

 

Budżet projektu wynosi 145 706,40 zł.  

Przewidywany termin zakonczenia projektu:  grudzień 2013

Konferencja w Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym „Kalinka” w Kaleniu

 

 

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Koncert muzyki Fryderyka Chopina. Babsk, 19 października 2007r.

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2264

Ostatnia aktualizacja: 2013-03-25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.