Kraina Rawki

"D.N.A."

Nawigacja

Tre��

  „DZIEDZICTWO - NASZĄ ATRAKCJĄ” (DNA)

 W dniu 27 lipca 2010 roku został  podpisany dokument potwierdzający wolę partnerów projektu współpracy pt. „Dziedzictwo - naszą atrakcją” (DNA) do jego realizacji.

    Cele projektu

 Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD Partnerów poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych.

Cel szczegółowy I: Ukazanie obrzędów, tradycji, zwyczajów oraz regionalnej kuchni jako atrakcyjnego produktu turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania Partnerów

Cel szczegółowy II: Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej obszaru Partnerów

Cel szczegółowy III: Zaangażowanie społeczności lokalnej do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz historycznego obszaru Partnerów.

    Partnerzy Projektu:

LGD „Białe Ługi”, LGD „Gryflandia”, LGD „Nasza Suwalszczyzna”, LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Region Włoszczowski”, LGD „Sejneńszczyzna”.

     W dniach 02 - 05 października br.  Przedstawiciele LGD „Kraina Rawki” wzięli udział w konferencji w ramach Projektu „D.N.A.”, która odbyła się na terenie działania LGD „Białe Ługi” i LGD „Region Włoszczowski”.

Podczas konferencji dopracowano harmonogram i budżet projektu oraz podpisano Porozumienie o współpracy.

    Zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

¨ Analiza partnerskich regionów pod kątem dziedzictwa kulturowego,  i kulinarnego, a także wybór podmiotów gospodarczych, które będą chciały promować dziedzictwo jako  atrakcję turystyczną.

¨ Opracowanie i przygotowanie oferty wraz z partnerskimi LGD przez poszczególnych uczestników.

¨ Przedstawienie całościowej oferty na specjalnie utworzonej stronie internetowej oraz w ilustrowanym wydawnictwie  (jednym wspólnym oraz osobnym dla każdego LGD).

¨ Realizacja działań promocyjnych na obszarze działania Partnerów,  polegających na współuczestnictwie w imprezach targowych organizowanych w każdym z tych regionów

¨ Przeprowadzenie poddziałania „Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego”, które skierowane będzie do młodzieży z obszarów działania Partnerów.

− Celem tego poddziałania  będzie promocja regionalnych zwyczajów i obrzędów, rzemiosła, kuchni  oraz dorobku regionu.

− W ramach poddziałania przeprowadzony zostanie konkurs dla młodzieży w wieku gimnazjalnym w 2011 roku.

− Najlepsi uczestnicy konkursów wyłonieni przez poszczególnych Partnerów, w ustalony przez nich sposób, zostaną zakwalifikowani do naukowego obozu letniego  związanego tematycznie z działaniami Projektu w danym roku.

 

Przewidywany czas realizacji Projektu: listopad  2010 - wrzesień  2012

Ostateczny budżet Projektu wynosi 558 736,24 zł

Konferencja. Październik 2010.

 

 

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Festyn Bialski A.D. 2007

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 1893

Ostatnia aktualizacja: 2013-04-09

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.