Kraina Rawki

"D.N.A."

Nawigacja

Tre��

  „DZIEDZICTWO - NASZĄ ATRAKCJĄ” (DNA)

 W dniu 27 lipca 2010 roku został  podpisany dokument potwierdzający wolę partnerów projektu współpracy pt. „Dziedzictwo - naszą atrakcją” (DNA) do jego realizacji.

    Cele projektu

 Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD Partnerów poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych.

Cel szczegółowy I: Ukazanie obrzędów, tradycji, zwyczajów oraz regionalnej kuchni jako atrakcyjnego produktu turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania Partnerów

Cel szczegółowy II: Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej obszaru Partnerów

Cel szczegółowy III: Zaangażowanie społeczności lokalnej do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz historycznego obszaru Partnerów.

    Partnerzy Projektu:

LGD „Białe Ługi”, LGD „Gryflandia”, LGD „Nasza Suwalszczyzna”, LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Region Włoszczowski”, LGD „Sejneńszczyzna”.

     W dniach 02 - 05 października br.  Przedstawiciele LGD „Kraina Rawki” wzięli udział w konferencji w ramach Projektu „D.N.A.”, która odbyła się na terenie działania LGD „Białe Ługi” i LGD „Region Włoszczowski”.

Podczas konferencji dopracowano harmonogram i budżet projektu oraz podpisano Porozumienie o współpracy.

    Zadania przewidziane do realizacji w ramach Projektu:

¨ Analiza partnerskich regionów pod kątem dziedzictwa kulturowego,  i kulinarnego, a także wybór podmiotów gospodarczych, które będą chciały promować dziedzictwo jako  atrakcję turystyczną.

¨ Opracowanie i przygotowanie oferty wraz z partnerskimi LGD przez poszczególnych uczestników.

¨ Przedstawienie całościowej oferty na specjalnie utworzonej stronie internetowej oraz w ilustrowanym wydawnictwie  (jednym wspólnym oraz osobnym dla każdego LGD).

¨ Realizacja działań promocyjnych na obszarze działania Partnerów,  polegających na współuczestnictwie w imprezach targowych organizowanych w każdym z tych regionów

¨ Przeprowadzenie poddziałania „Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego”, które skierowane będzie do młodzieży z obszarów działania Partnerów.

− Celem tego poddziałania  będzie promocja regionalnych zwyczajów i obrzędów, rzemiosła, kuchni  oraz dorobku regionu.

− W ramach poddziałania przeprowadzony zostanie konkurs dla młodzieży w wieku gimnazjalnym w 2011 roku.

− Najlepsi uczestnicy konkursów wyłonieni przez poszczególnych Partnerów, w ustalony przez nich sposób, zostaną zakwalifikowani do naukowego obozu letniego  związanego tematycznie z działaniami Projektu w danym roku.

 

Przewidywany czas realizacji Projektu: listopad  2010 - wrzesień  2012

Ostateczny budżet Projektu wynosi 558 736,24 zł

Konferencja. Październik 2010.

 

 

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

IX Dożynki Powiatowe w Regnowie

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 1925

Ostatnia aktualizacja: 2013-04-09

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.