Kraina Rawki

Nawigacja

Tre��

 • Konferencja poświęcona
  letniemu obozowi
  pt. "Korzenie"
  w Międzywodziu
 • Uroczysta kolacja
  wraz z udziałem
  przedstawicieli
  lokalnych władz
 • Alpinarium przy SP
  im. Fryderyka Chopina
  w Babsku
  oraz grób
  Konstancji Gładkowskiej
 • Kalwaria Szczucka oraz
  Sanktuarium św. Maksymiliana
  Marii Kolbego
  Kapłana i Męczennika
  w Szczukach
 • Występ poetycko - muzyczny
  pt. "Miasteczko cud"
  Grupy Bellis
 • Występ Regionalnego
  Zespołu "Jarzębina"
  w Mroczkowicach
 • Uroczyste otwarcie świetlicy
  wiejskiej w Jeruzalu
  w Gminie Kowiesy
 • Występ przygotowany przez Zespół Śpiewaczy z Boguszyc.
 • Zabytkowy drewniany kościół w Boguszycach.
 • Przejażdżka kolejką
  wąskotorową
  na trasie
  Boguszyce - Regnów
 • Występ Zespołu
  Ludowego "Marzenie"
 • Występ Kabaretu
  "Wiejskie Sumienie"
  z Bujał

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3316

Ostatnia aktualizacja: 2013-04-08

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.