Kraina Rawki

MADZiK - Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego

Nawigacja

Tre��

Obóz naukowy "Korzenie"  

W dniach 17-26.08.2011 r. odbył się obóz naukowy pt. „Korzenie” w Międzywodziu w ramach Młodzieżowej Akademii Dziedzictwa Kulturowego.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 13 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki"  odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz pozostałym autorom prac złożonych w odpowiedzi na konkurs MADZiK.

 

 

 
Do odczytania dokumentów zapisanych w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader

Prace konkursowe

Poniżej prezentujemy wszystkie prace, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs "MADZiK - Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego"

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Pierwszy Wakacyjny Piknik Rodzinny w Cielądzu

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3843

Ostatnia aktualizacja: 2013-04-09

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.