Kraina Rawki

2007 rok

Nawigacja

Tre��

"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 1 listopada 2007 r.
 • Kliknij by powiększyć

"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 13 września 2007 r.

 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć
"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 2 sierpnia 2007 r.
 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć
"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 12 lipca 2007 r.
 • Kliknij by powiększyć
"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 5 lipca 2007 r.
 • Kliknij by powiększyć

"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 28 czerwca 2007 r.

 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć
"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 21 czerwca 2007 r.
 • Kliknij by powiększyć
"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 14 czerwca 2007 r.
 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć
"Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" Data wydania: 24 maja 2007 r.
 • Kliknij by powiększyć
 • Kliknij by powiększyć
"il Resto del Carlino" Data wydania: 18 maja 2007 r.
 • Kliknij by powiększyć

Wizyta polskiej delegacji

Grupa burmistrzów i członków polskiej LGD „Kraina Rawki“ odwiedziła okolice Cagli. Grupa była gościem LGD Flaminia Cesano, w ramach Projektów Leader Plus – współpraca transnarodowa. Grupa, której przewodził prezes Janusz Rosiak wymieniła doświadczenia na temat projektów dotychczas realizowanych przez Lokalne Grupy Działania z regionu Marche, takich jak Centrum Wspierania typowych produktów w Saltarze i Warsztaty Montefeltro w Urbino. Grupa odwiedziła także cmentarz wojskowy w Loreto, na którym spoczywa 1100 polskich żołnierzy, poległych w czasie drugiej wojny światowej.

Tłumaczenie: Gabriela Żółtaniecka

"Corriere Adriatico" Data wydania: 18 maja 2007 r.

 • Kliknij by powiększyć

Po owocnej wizycie na terytorium
Delegacja polska wraca zadowolona

Cagli. (nazwa miasta, w którym jest opisywane wydarzenie) – Odjeżdża delegacja polskiej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki“, która od poniedziałku gościła na terytorim Lokalnej Grupy Działania „Flaminia Cesano“, w ramach Projektów Leader Plus-Współpraca Transterytorialna, która obejmuje udział władz narodowych, regionalnych i lokalnych we promowaniu jeszcze lepszej integracji wewnątrz Unii, za pośrednictwem kształcenia szerokich grup z regionów europejskich i wspierania zrównoważonego rozwoju terytoriów europejskich oraz poprawy integracji pomiędzy Państwami członkowskimi i krajami kandydującymi, a także krajami współpracującymi.

Grupa, składająca się kilku burmistrzów i najważniejszych członków LGD, której przewodzi prezes LGD Janusz Rosiak, w czasie czterech dni pobytu, miała okazję zapoznać się z dużą częścią projektów dotychczas zrealizowanych przez narodowe struktury LGD, wśród których znalazły się między innymi “Centrum Wspierania Produktów Typowych i Enogastronomii“ w Saltra oraz „Warsztaty Montefeltro“ w Urbino.

Terytorium i jego rozwój są czynnikami, za pośrednictwem których zgodność polityki europejskiej wyraża się w oczach obywatela“ – komuntuje prezes LGD „Flaminia Cesano“, Rodolfo Romagnoli, który w ciągu ostatnich dni zajmował się wraz z polską LGD niektórymi kwestiami związanymi ze współpracą transnarodową i kontynuuje „momentem o szczególnym znaczeniu dla przyszłych kontaktów pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu uruchomienia strukturalnych działań wspierających rozwój terytorium było Seminarium na temat „Analiza i programowanie działań na temat energii odnawialnych“, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich LGD terenu Marche: przedsięwzięcie, którego celem było potwierdzenie i wymiana poglądów z polskimi kolegami na tematy związane z polityką unijną, która łączy synergie“.

Polska LGD, bardzo zadowolona z przyjęcia i projektów, które powstały dzięki zaangażowaniu LGD Flaminia Cesano, odwiedziła także Cmentarz Polski w Loreto, na którym spoczywają trumny 1100 żołnierzy polskich, poległych podczas drugiej wojny światowej.

Tłumaczenie: Gabriela Żółtaniecka

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 1686

Ostatnia aktualizacja: 2012-02-09

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.