Kraina Rawki

Zespoły Ludowe

Nawigacja

Tre��

Kabaret "Wiejskie Sumienie" z Bujał

Kabaret "Wiejskie Sumienie" z Bujał swoją historię ma niedługą, ponieważ istnieje od niedawna. Powstał na okoliczność otwarcia Świetlicy Środowiskowej w Bujałach w dniu 6 listopada 2010 roku i właśnie podczas tej uroczystości miał swój debiut.

Kabaret składa się z 5 dziewczyn w różnym wieku (najmłodsza uczęszcza do gimnazjum, a najstarsza już studiuje). Do niektórych występów zapraszają również swoje młodsze koleżanki z podstawówki, na przykład do występu - "Pokaz mody".

Program do każdego swojego występu układają wyłącznie same, zaczynając od pomysłów, tekstów aż po samo wykonanie jak ma wyglądać. Starają się także umieścić w występie charakter uroczystości bądź miejsca, którego dotyczy, oczywiście w sposób humorystyczny.

Kabaret "Wiejskie Sumienie" z Bujał rozbawia za każdym razem swoją publiczność do łez.

 

Dane kontaktowe:

Kabaret "Wiejskie Sumienie" z Bujał

Anna Marczak

tel. 606 678 890

 

Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny "Cymbarka" z Cielądza

Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny "Cymbarka" powstał w 2008 roku. W zespole występuje 25-30 osób. Działa w ramach Stowarzyszenia Kulturalno - Historycznego "Cymbarka".

Nazwa zespołu "Cymbarka" pochodzi od imienia mazowieckiej księżniczki, która jako dziecko wychowywała się na terenie Gminy Cielądz. Zespół wykonuje pieśni ludowe, biesiadne, kościelne, jak i patriotyczne.

 Zespół "Cymbarka" uświetnia swoimi występami nie tylko imprezy lokalne, ale również imprezy ponadlokalne. Zespół bierze udział w następujących imprezach: Jarmark Łódzki, Smaki Ziemi Łódzkiej, Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. 

Dane kontaktowe:

Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny "Cymbarka" z Cielądza

Robert Kupis

tel. 607 234 777

 

Obrzędowy Zespół Ludowy "Wilkowianie"

Obrzędowy Zespół Ludowy "Wilkowianie" powstał w 1994 roku na bazie Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowic. Zespół liczy 15 osób. Zespół "Wilkowianie" podtrzymuje i kultywuje tradycje ludowe, które już od wieków występowały na Ziemi Rawskiej. Kierownikem zespołu jest Pani Zofia Sujka.

 Zespół "Wilkowianie" zapraszany jest na liczne przeglądy, jak i festiwale kapel ludowych, gdzie odnoszą znaczące sukcesy. Do najważniejszych festiwali, w których bierze udział zespół, można zaliczyć przede wszystkim: Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Przegląd Zespołów Ludowych w Sieradzu, a także Festiwal Chleba w Mińsku Mazowieckim.

Obrzędowy Zespół Ludowy "Wilkowianie" znany jest nie tylko na terenie powiatu rawskiego, o czym świadczy udział w wielu uroczystościach lokalnych, takich jak dożynki, festyny czy jarmarki, ale także na terenie całej Polski, czego doskonałym przykładem jest udział w "Dniach Kwidzyna" w województwie pomorskim.

 

Dane kontaktowe:

Obrzędowy Zespół Ludowy "Wilkowianie"

Zofia Sujka

tel. (46) 814 18 70

 

Regionalny Zespół "Jarzębina"

Początkowe plany związane z założeniem zespołu miały miejsce w listopadzie 2010 roku, lecz zespół "Jarzębina" został powołany dopiero 4 grudnia 2010 roku podczas pierwszego spotkania członków zespołu. Na chwilę obecną zespół składa się z 15 osób, z czego aż 7 to muzycy, a dwoje z nich to nawet nauczyciele muzyki.

Pierwsze próby Regionalnego Zespołu "Jarzębina" miały miejsce w prywatnych domach członków zespołu. Niedługo po zaistnieniu zespołu miał on swój debiut tj. 6 stycznia 2011 roku podczas Wieczoru Kolęd w Regnowie. Kolejny występ odbył się niedługo po debiucie, bo już 9 stycznia 2011 roku w trakcie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Cielądzu. Następne dwa występy odbyły się w związku z kolędowaniem w kościołach Gminy Cielądz. Pierwszy z  nich miał miejsce 23 stycznia 2011 roku w Kościele p.w. Trójcy Świętej w Cielądzu, a drugi w  dniu 30 stycznia 2011 roku w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Sierzchowach, gdzie nawiązano współpracę z tamtejszym Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej. Aktualnie próby zespołu "Jarzębina" odbywają się właśnie w lokalu należącym do Towarzystwa Przyjaciól Ziemi Sierzchowskiej.

W najbliższych planach "Jarzębiny" jest nauka i prowadzenie lekcji muzyki dla chętnej młodzieży z terenu Sierzchowa i okolic.

 

Dane kontaktowe:

Regionalny Zespół "Jarzębina"

Sylwester Sypka

tel. 603 665 152

 

Zespół Ludowy "Linkowiacy" z Linkowa

Zespół Ludowy "Linkowiacy" powstał w 2007 roku wraz z obchodami Jarmarku Ludowego w Boguszycach. Obecnie zespół składa się z 14 osób. Zespół ten bierze udział m.in. w przeglądach zespołów ludowych, jarmarkach, piknikach, dożynkach, majówkach i festiwalach w województwie łódzkim, jak również poza jego granicami. Przy okazji promuje Gminę Rawa Mazowiecka i obszar LGD "Kraina Rawki".

"Linkowiacy" to zespół wielopokoleniowy, którego nadrzędnym celem jest przekazywanie młodzieży dawnej muzyki ludowej oraz obyczajów, takich jak: chodzenie po dyngusie w Wielkanoc, śpiewanie majówek przy przydrożnych kapliczkach, przebierańcy i malowanie kozaków na półpoście. Chęć przekazywania tradycji młodszym pokoleniom wynika z faktu, iż młodzież we wsi Linków jest zafascynowana dawniejszymi piosenkami ludowymi. Zespół również przyrządza przy okazji różnych prezentacji tradycyjne potrawy.

 

Dane kontaktowe:

Zespół Ludowy "Linkowiacy" z Linkowa

Elżbieta Wagacz

tel. 667 978 503

 

Zespół Ludowy "Pod Różą" z Wilkowic

Zespół Ludowy "Pod Różą" z Wilkowic rozpoczął swą działalność dość niedawno tj. 20 stycznia 2011 roku. Zespół wykonuje utwory ludowe, biesiadne, religijne, jak i patriotyczne. Zespół składa się z 10 osób.

W swoim dorobku artystycznym Zespół Ludowy "Pod Różą" ma m.in. udział w VIII kolędowaniu pt. "Z kolędą i dobrym Słowem" w Kochanowie w dniu 30 stycznia 2011 roku, udział w kolędowaniu w Kościele p.w. św. Mikołaja w Słupii, jak i udział w koncercie poświęconym pamięci Jana Pawła II, który miał miejsce 3 kwietnia 2011 roku w Szczukach. Zespół występował także gościnnie dwa razy w Żelaznej w Gminie Skierniewice oraz brał udział w "VI spotkaniach Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce w Wilkowicach".

 

Dane kontaktowe:

Zespół Ludowy "Pod Różą" z Wilkowic

Barbara Mandzińska

tel. 605 538 194

 

Zespół Ludowy "Sierzchowianie"

Zespół ludowy „Sierzchowianie” powstał 20 października 2013 roku z inicjatywy grupy osób działających wokół „Wioski Pomidorowej” i „Sochowej Zagrody”.  Myśl o założeniu zespołu ludowego w Sierzchowach zakiełkowała po wejściu do programu tworzenia wiosek tematycznych zorganizowanym przez LGD "Kraina Rawki".

Celem założycieli zespołu ludowego „Sierzchowianie” jest stworzenie kapeli opartej na tradycyjnych instrumentach ludowych regionu opoczyńsko-rawskiego tj. skrzypiec, basów i bębenka. Tak wyglądała kapela sprzed przeszło stu lat. Podstawowym celem zespołu jest ocalenie od zapomnienia melodii, piosenek, przyśpiewek i tańców naszych ojców i dziadków, kultywowanie języka regionalnego i gwary, miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.

Nie mniej ważnym celem zespołu ludowego „Sierzchowianie” jest promowanie wsi Sierzchowy, gminy Cielądz, Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” oraz naszego regionu opoczyńsko-rawskiego na różnych festynach, przeglądach folklorystycznych i innych imprezach.

Debiutem zespołu był występ na koncercie pieśni patriotycznych w Regnowie w dniu 08.11.2013r. w związku z obchodami Święta Niepodległości. W skład zespołu wchodzą: skrzypce – Jerzy Dzierżek, śpiew – Zofia Pacholczyk, Janina Narożnik i Jadwiga Dzierżek, Zdzisław Socha - menadżer zespołu.

 

Dane kontaktowe:

Zespół Ludowy "Sierzchowianie"

Zdzisław Socha

tel. 605 385 123

 

Zespół Ludowy "Wspomnienie"

Zespół Ludowy "Wspomnienie" powstał 7 stycznia 2003 roku w celu przypomnienia młodym ludziom dawnych obrzędów, zapomnianych melodii, jak również żeby promować okolice gminne, powiat i LGD "Kraina Rawki". Założycielką zespołu jest Pani Zofia Łysakowska ze Starych Bylin. Obecnie zespół liczy 15 członków, gdzie przeważają osoby młode. Na zespół składa się także czteroosobowa kapela, której kierownikiem jest doświadczony akordeonista Ryszard Góraj, który również śpiewa.

Zespół "Wspomnienie" śpiewa stare piosenki, których tekstów nauczyła się Pani Zofia Łysakowska od swojej mamy, układa ona również wciąż nowe teksty do starych melodii.

Zespół występuje około dwadzieścia razy w roku na różnych okolicznościach m.in. na dożynkach, świętach ludowych, otwarciach, jak i na uroczystościach kościelnych. "Wspomnienie" w swoim dorobku artystycznym ma jak do tej pory kilkanaście wyróżnien specjalnych, a najważniejszymi są: III nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Chleba w Mińsku Maz oraz II nagroda na Etno - Kabarecie w 2011 roku. Na szczególną uwagę zasługuje Grzegorz Czernek, który gra w tym zespole od dwunastego roku życia, a obecnie gra na akordeonie. W swoim dorobku ma nagrody za III, II i I miejsce wyśpiewane jako solista.

 

Dane kontaktowe:

Zespół Ludowy "Wspomnienie"

Zofia Łysakowska

tel. (46) 814 40 77 lub 502 732 711

 

"Zespół Śpiewaczy z Boguszyc" (wcześniej "Dzieciaki z Boguszyc")

"Zespół Śpiewaczy z Boguszyc" prezentuje piękno folkloru Ziemi Rawskej już od 6 lat. Zarówno założycielką, jak i kierowniczką zespołu jest Pani Maria Jolanta Hein. Zespół ten śpiewa stare pieśni z regionu Gminy Rawa Mazowiecka, jak i kultywuje tradycje ludowe podczas różnych przedstawień obrzędowych. Dorobek swojej działalności prezentuje na różnych lokalnych uroczystościach kulturalnych, a w szczególności na Ogólnopolskich Festiwalach Młodych wraz z licznymi osiągnięciami.

Najważniejszymi osiągnięciami w dorobku artystycznym "Zespołu Śpiewaczy z Boguszyc" są:

2011 rok:

  •  I nagroda dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" w kategorii Folkloru Rekonstruowanego i I nagroda dla solistki Katarzyny Kozik w kategorii Folkloru Rekonstruowanego na 45 Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 24-26.06.2011 roku.
  •  III nagroda dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" w kategorii zespoły śpiewacze oraz III nagroda dla solistki Katarzyny Kozik na IV Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi 2011 w Dąbrowie Górniczej w dniach 08-10.04.2011 roku.

2009 rok:

  • Nagroda główna dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Poddębicach.
  • I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz I miejsce w kategorii soliści - śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas Festiwalu Młodych w Bukowsku.
  • II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" (pierwszego miejsca nie przyznano) oraz I miejsce w kategorii soliści - śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych - Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej.
  • Grand Prix Festiwalu w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz I miejsce w kategorii soliści - śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Aleksandrowie Łódzkim.
  • II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz I miejsce w kategorii soliści - śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas Ogólnopolskiego Festiwalu "Dziecko w Folklorze" w Baranowie Sandomierskim.

2008 rok: 

  • I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz I miejsce w kategorii soliści - śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu na Podkarpaciu "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych".
  • I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz miano "Najlepszej wokalistki" dla Katarzyny Kozik na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Poddębicach.
  • II miejsce za przedstawienie "No cichoj Maniusiu, cichoj" dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz II miejsce w kategorii solista - śpiewak dla Katarzyny Kozik na XVI Ogólnopolskim Festiwalu "Dziecko w Folklorze" w Baranowie Sandomierskim.

W skład zespołu wchodzą następujące osoby: Katarzyna Kozik, Magdalena Kozik, Rafał Kozik, Klaudia Aleksandrzak, Monika Bednarek, Karolina Pietruchowska, Paulina Kobierska, Sylwia Kozik i Natalia Kozik.

 

Dane kontaktowe:

"Zespół Śpiewaczy z Boguszyc"

Beata Aleksandrzak

tel. (46) 815 41 16 lub 512 462 266

 

Profil zespołu na portalu Facebook

Youtube

 

Zespół Wielopokoleniowy "Marzenie" z Regnowa

Zespół Wielopokoleniowy "Marzenie" powstał w 2009 roku. Prawie wszyscy członkowie zespołu są jednocześnie  członkami Stowarzyszenia "Razem dla Regnowa", które funkcjonuje od niedawna na terenie Gminy Regnów.

Zespół "Marzenie" przy akompaniamencie akordeonu, instrumentów klawiszowych i perkusyjnych prezentuje piękno pieśni ludowej i nawiązuje do tradycji. W repertuarze zespołu można również odnaleźć pieśni patriotyczne, jak i największe przeboje polskiej muzyki z XX wieku.

Zespół Wielopokoleniowy "Marzenie" w swoich szeregach skupia szerokie grono osób, które są zarówno mieszkańcami wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy Regnów, jak i mieszkańców z innych gmin.

W swoim dorobku artystycznym zespół ma jak do tej pory wiele występów na scenach powiatu. Bierze aktywnie udział w uroczystościach organizowanych przez gminę Regnów, a także z przyjemnością występuje podczas różnych uroczystości organizowanych przez sąsiednie gminy. Zespół już tradycyjnie występuje na "Koncercie Papieskim" i "Wieczorze Kolęd" - uroczystości te wpisane są już na stałe w kalendarz imprez powiatowych. Zespół "Marzenie" występował zarówno podczas dożynek powiatowych, jak i gminnych.

 

Dane kontaktowe:

Zespół Wielopokoleniowy "Marzenie" z Regnowa

Jan Michalak

tel. 783 961 968

 

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 5984

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-21

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.