Kraina Rawki

Nawigacja

Tre��

"Jarzębina" na scenie.... odsłona pierwsza...

"Jarzębina" na scenie... odsłona druga

Regionalny Zespół Ludowy "Jarzębina" z Gułek

Zespół Ludowy "Linkowiacy" i Regionalny Zespół Ludowy "Jarzębina"... odsłona pierwsza

Zespół Ludowy "Linkowiacy" i Regionalny Zespół Ludowy "Jarzębina"... odsłona druga

Zespół Ludowy "Linkowiacy" i Regionalny Zespół Ludowy "Jarzębina"... odsłona trzecia

Zespół Ludowy "Linkowiacy" ....odsłona pierwsza

Zespół Ludowy "Linkowiacy" ... odsłona druga

Zespół Ludowy "Linkowiacy"... odsłona trzecia

Zespół Ludowy "Pod Różą"... odsłona pierwsza

Zespół Ludowy "Pod Różą" ... odsłona druga

Zespół Ludowy "Linkowiacy" i Zespół Ludowy "Pod Różą"... odsłona pierwsza

"Linkowiacy" i "Pod Różą".... odsłona druga

"Linkowiacy" i "Marzenie".... odsłona pierwsza

"Linkowiacy" i "Marzenie".... odsłona druga

"Linkowiacy" i "Marzenie".... odsłona trzecia

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. Consorci Alt Urgell XXI

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2748

Ostatnia aktualizacja: 2011-09-07

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.