Kraina Rawki

Kontrole w LGD

Nawigacja

Tre��

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dn. 03.11.2015 r.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dn. 18.09.2015 r.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dn. 04-05.05.2015 r.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dn. 21.02.2014 r. - 14.03.2014 r.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dn. 25.05.2012 r.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dn. 07-08.09.2011 r.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dn. 02.-03.08.2011 r.

Kontrola przeprowadzona przez FAPA w dn. 14.03.2008 r.

Kontrola przeprowadzona przez FAPA w dn. 08.06.2007 r.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

I Gminny Jarmark Ludowy

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3803

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-03

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.