Kraina Rawki

Wioski tematyczne

Nawigacja

Tre��

Projekt "Sieć wiosek tematycznych w Krainie Rawki"

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie 6 wiosek tematycznych, w gminach powiatu rawskiego (Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice) i skierniewickiego (Kowiesy). Wioski tematyczne są kompleksowymi projektami, mającymi na celu ożywienie gospodarki wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego regionu. Wioski tematyczne to miejscowości, których rozwój podporządkowany jest jakiemuś konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców.

Tematy przewodnie wsi tematycznych mogą być różnego rodzaju. Ich podłożem są najczęściej tradycje upraw, hodowli i przetwórstwa oraz rzemiosł i zajęć charakterystycznych dla danej miejscowości, ale także tradycje związane z działalnością artystyczną i sportem. Sporo wsi wykorzystuje do swych specjalizacji wydarzenia z przeszłości, a także walory przyrody i krajobrazu.

 W projekcie zaplanowano szereg szkoleń dla mieszkańców terenów wiejskich z zakresu planowania, zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych. Istotne są również warsztaty praktyczne, podczas których beneficjenci nauczą się jak tworzyć produkty i świadczyć usługi oferowane swoim klientom. Całość przedsięwzięcia uzupełniona zostanie o wizyty studyjne w istniejących już wioskach w Polsce.

Budżet projektu wynosi: 162 930 zł

Termin zakończenia projektu: grudzień 2012

Strona projektu: www.wioskitematyczne.org     

Autorki pomysłu i animatorki projektu:

Anna Jakubiak, Małgorzata Dudek, Magdalena Karnowska

tel. 46 814 42 41

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Festyn Bialski A.D. 2007

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 4030

Ostatnia aktualizacja: 2014-03-14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.