Kraina Rawki

Wyjazd studyjny do wiosek tematycznych, 07-08 września 2012 r.

Nawigacja

Tre��

Wyjazd studyjny do wiosek tematycznych, 07-08 września 2012 roku.


W dniach 07-08 września 2012 roku odbył się wyjazd studyjny do trzech wiosek tematycznych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili:

  • Wioskę Miodową w miejscowości Wielki Mędromierz, gdzie obejrzeli prezentację nt. powstania wioski tematycznej w Wielkim Mędromierzu. Ponadto wzięli udział w warsztatach robienia świec z wosku pszczelego oraz w grze terenowej "Wyprawa Odkrywców po Wiosce Miodowej", jak również zwiedzili pasieki pszczele znajdujące się na terenie tej wioski.
  • Wioskę Górniczą w miejscowości Sępólno Krajeńskie, gdzie zwiedzili pozostałości Kopalni Montania - kopalni węgla brunatnego funkcjonującej na obszarze Borów Tucholskich na przełomie XIX i XX wieku. Następnie obejrzeli zapadliska kopalniane i pozostałości techniczne zabudowy kopalni, a także przeszli przez ścieżkę dydatktyczną, dzięki której zdobyli wiedzę na temat przyrody Borów Tucholskich. Uczestnicy wzięli również udział w biesiadzie borowiackiej "Wesele Sztygara" - inscenizacji wesela, które miało miejsce w latach 30-tych XX wieku na terenie miejscowości Piła i sciśle związane jest z historią unikatowego podziemnego górnictwa węgla brunatnego w Borach Tucholskich. Pan Młody - górnik i sztygar ze Śląska, zatrudniony jako fachowiec w kopalni Montania zakochał się w mieszkance Borów Tucholskich i urzeczony jej urodą poprosił ją o rękę. Wesele, które później się odbyło miało charakter śląsko-borowiacki i wzbudziło duże zainteresowanie ze względu na swój charakter.
  • Wioskę Chlebową w miejscowości Jania Góra, gdzie skorzystali z warsztatów z pieczenia chleba  oraz wzięli udział w grach terenowych.


 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Dożynki Gminne w Białej Rawskiej

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 1534

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-05

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.