Kraina Rawki

Schemat II

Nawigacja

Tre��

Cele schematu II

Co będziemy mogli robić w Schemacie II?

  • sfinansować działalność operacyjną LGD (koszty wyposażenia i funkcjonowania biura, wynagrodzenia pracowników, itp.),
  • szkolić i doradzać lokalnym przedsiębiorcom organizacjom pozarządowym i samorządom w zakresie przygotowywania i realizacji projektów zgodnych ze ZSROW,
  • przygotowywać opracowania, analizy, dokumentację związaną z planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów i usług - zgodnie ze ZSROW,
  • organizować imprezy promujące region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę, itp.
  • współpracować i wymieniać doświadczenia pomiędzy LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym, w zakresie wdrażania strategu oraz organizacji pracy LGD.

Co po roku 2006?

Polskie LGD będą mogły korzystać z funduszy UE przeznaczonych na Inicjatywę Wspólnotową Leader+. Obecnie LGD w krajach „starej UE” korzystają ze wsparcia w wysokości od 1,5 do kilku milionów Euro na siedmioletni okres budżetowy - możemy liczyć na podobne pieniądze. - Czy je otrzymamy - to zależy od naszej aktywności.

  • autor: K.Nowicki

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3864

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.