Kraina Rawki

Walne Zebranie

Nawigacja

Tre��

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Wola Pękoszewska, 11 grudnia 2015 r.

W dniu 11 grudnia 2015r. w Woli pękoszewskiej o godz. 14.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stara Rossocha, 08 września 2015 r.

W dniu 08 września 2015r. w Starej Rossosze o godz. 14.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stara Rossocha, 10 sierpnia 2015 r.

W dniu 10 sierpnia 2015r. w Starej Rossosze o godz. 14.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stara Rossocha, 29 czerwca 2015 r.

W dniu 29 czerwca 2015r. w Starej Rossosze o godz. 10.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stara Rossocha, 3 listopada 2014 r.

W dniu 03 listopada 2014r. w Starej Rossosze odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stara Rossocha, 30 czerwca 2014 r.

W dniu 30 czerwca 2014r. w Starej Rossosze o godz. 13.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stara Rossocha, 31 marca 2014r.

W dniu 31 marca 2014r. w Starej Rossosze o godz. 14.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stara Rossocha, 11 lutego 2014r.

W dniu 11 lutego 2014r. w Starej Rossosze o godz. 11.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Wola Pękoszewska, 12 grudnia 2013r.

W dniu 12 grudnia 2013r. w Woli Pękoszewskiej o godz. 12.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 18 czerwca 2013r.

W dniu 18 czerwca 2013r. o godz. 14.00 w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Mroczkowice, 10 kwietnia 2013 r.

W dniu 10 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 w Świetlicy Środowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkowicach (gm. Cielądz), odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Chodnów, 8 stycznia 2013 r.

W dniu 08 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodnowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 20 lipca 2012 r.

W dniu 20 lipca 2012 r. (piątek) o godz. 13.00 w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Jeruzal, 13 czerwca 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 13 czerwca 2012 r. (środa) o godz. 8.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jeruzalu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 7 lutego 2012 r.

W dniu 07 lutego 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 14 czerwca 2011 r.

W dniu 14 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Bujały, 12 stycznia 2011 r.

W dniu 12 stycznia 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów,14 kwietnia 2010 r.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. (środa) w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 'Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 12 stycznia 2010 r.

W dniu 12 stycznia 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 31 sierpnia 2009 r.

W dniu 31 sierpnia 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 15 lipca 2009 r.

W dniu 15 lipca 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów,29 kwietnia 2009 r.

W dniu 29 kwietnia 2009 roku w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 11 grudnia 2008 r.

W dniu 11 grudnia 2008 roku w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regnów, 02 lipca 2008 r.

W dniu 02 lipca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Rawa Maz., 18.06.2008 r.

W dniu 18 czerwca 2008 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się Walne Zebranie Członków StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Kaleń, 13 listopada 2007 r.

W dniu 13 listopada 2007 r. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym "Kalinka" w Kaleniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. Związek Stowarzyszeń 'Białe Ługi'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 11687

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-13

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.