Kraina Rawki

Gmina Biała Rawska

Nawigacja

Tre��

Informacje z poszczególnych miejscowości

WIEŚ CHODNÓW

Zasoby: ziemia , sady, budynki, ludzie kontynuujący prace.

Rozwiazania:

 • zorganizowanie grup producenckich, najpierw małych z zaufanej liczby osób, zatrudnienie fachowca od marketingu, zdobywanie kontaktów certyfikatów, w grupie musi być lider aby pociągnąć inicjatywę, większa kwota na inwestycje początkowe wymusi zaangażowanie od zaraz.
 • wykorzystanie obiektów przez grupę
 • zorganizowanie życia kulturalnego, sportowego ( remiza OSP, szkoła)
 • edukacyjne – pomocowe działania dla młodzieży wychodzącej na rynek pracy

Problemy:

 • zbyt produkcji rolnej
 • drogi
 • kanalizacja
 • ośrodki kultury
 • boiska szkolne
 • usługi medyczne
 • słaba organizacja mieszkaniowa
 • brak pracy dla absolwentów i perspektyw dla młodzieży
 • nadużywanie alkoholu

WIEŚ Grzymkowice

Zasoby: budynek po byłej szkole przy samej drodze.

Stanica OSP.

 • Koluszki – turystyka weekendowa dla Łodzi ( rzeka Mroga, las, chleb lokalny, jabłka- festyn jabłkowy, lokalne wędliny)
 • Kraje poradzieckie- kluby rolników producentów mleka ( aby obniżyć koszty produkcji , lepiej sprzedawać, kontrakty długoterminowe dla grup)
 • Sochaczew – Chcą aby turyści zostawali dłużej w Żelazowej Woli i lepiej wykorzystywali zasoby tej miejscowości. Błędem było inwestowanie w samą infrastrukturę.
 • Stodoła a’la supermarket owocowo- warzywny – siermiężne otoczenie, dobrze oznakowany towar, czysto, bardzo dobra informacja, trafianie do rynków zbytu w Łodzi i Warszawie, sprzedaż produkcji ekologicznej )
 • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

II Spotkanie Zespołów i Kapel Ludowych na majówce w Wilkowicach

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2722

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.