Kraina Rawki

Rada

Nawigacja

Tre��

Rada jest organem decyzyjnym LGD.

Do jego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacje powyższe mogą być realizowane w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i Rozwój wsi” oraz  „Małe projekty”-  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rada dokonuje wyboru operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Ocena dokonywana będzie na dwóch kartach oceny operacji tj. karta oceny zgodności operacji z LSR oraz karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

 

 

Posiedzenie Członków Rady z dn. 24.04.2014r.

W dniu 24 kwietnia w sali konferencyjnej w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 12.12.2013r.

W dniu 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 04.10.2013r.

W dniu 04 października w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 08 maja 2013r.

W dniu 08 maja 2013 roku w Paplinie odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 18 grudnia 2012 r.

W dniu 18 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 19 września 2012 r.

W dniu 19 września 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 18 maja 2012 r.

W dniu 18 maja 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Paplinie odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 24 kwietnia 2012 r.

W dniu 24 kwietnia 2012 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 22 lutego 2012 r.

W dniu 22 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 3 lutego 2012 r.

W dniu 03 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 11 lipca 2011 r.

W dniu 11 lipca 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 12 maja 2011 r.

W dniu 12 maja 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 25 stycznia 2011 r.

W dniu 25 stycznia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 14 grudnia 2010 r.

W dniu 14 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 14 czerwca 2010 r.

W dniu 14 czerwca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 21 grudnia 2009 r.

W dniu 21 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 21 listopada 2008 r.

W dniu 21 listopada 2008 roku w biurze LGD "Kraina Rawki" odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 24 czerwca 2008 r.

W dniu 24 czerwca 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

IX Dożynki Powiatowe w Regnowie

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 9536

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.