Kraina Rawki

Rada

Nawigacja

Tre��

Rada jest organem decyzyjnym LGD.

Do jego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacje powyższe mogą być realizowane w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i Rozwój wsi” oraz  „Małe projekty”-  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rada dokonuje wyboru operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Ocena dokonywana będzie na dwóch kartach oceny operacji tj. karta oceny zgodności operacji z LSR oraz karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

 

 

Posiedzenie Członków Rady z dn. 24.04.2014r.

W dniu 24 kwietnia w sali konferencyjnej w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 12.12.2013r.

W dniu 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 04.10.2013r.

W dniu 04 października w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 08 maja 2013r.

W dniu 08 maja 2013 roku w Paplinie odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 18 grudnia 2012 r.

W dniu 18 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 19 września 2012 r.

W dniu 19 września 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 18 maja 2012 r.

W dniu 18 maja 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Paplinie odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 24 kwietnia 2012 r.

W dniu 24 kwietnia 2012 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 22 lutego 2012 r.

W dniu 22 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 3 lutego 2012 r.

W dniu 03 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 11 lipca 2011 r.

W dniu 11 lipca 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 12 maja 2011 r.

W dniu 12 maja 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 25 stycznia 2011 r.

W dniu 25 stycznia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 14 grudnia 2010 r.

W dniu 14 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 14 czerwca 2010 r.

W dniu 14 czerwca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 21 grudnia 2009 r.

W dniu 21 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 21 listopada 2008 r.

W dniu 21 listopada 2008 roku w biurze LGD "Kraina Rawki" odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Posiedzenie Członków Rady z dn. 24 czerwca 2008 r.

W dniu 24 czerwca 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Seminarium 'Lokalne Fora na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 9797

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.