Kraina Rawki

Komisja Rewizyjna

Nawigacja

Tre��

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej od dnia 23.08.2017r.

 1. Grażyna Bartosiak
 2. Jarosław Gortatowicz - Sekretarz
 3. Magdalena Karnowska - Przewodnicząca
 4. Andrzej Lubecki
 5. Aneta Michniewska  
 6. Krystyna Oziębło
 7. Danuta Skibińska    
 8. Kazimierz Tkaczyk
 9. Sławomir Zieliński 

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej od dnia 15.06.2016r.:

 1. Jarosław Gortatowicz
 2. Anna Jakubiak - Sekretarz
 3. Andrzej Lubecki
 4. Elżbieta Melon
 5. Aneta Michniewska  
 6. Dariusz Rudnicki  - Przewodniczący  
 7. Danuta Skibińska    
 8. Kazimierz Tkaczyk
 9. Sławomir Zieliński  

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. GAL Flaminia Cesano

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 654

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.