Kraina Rawki

Skład osobowy

Nawigacja

Tre��

W skład Rady wchodzi 19 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Są to przedstawiciele gmin objętych obszarem działania LGD "Kraina Rawki", tj.  Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek.

 

Członkowie Rady od 23 sierpnia 2017r.:

 1. Gmina Biała Rawska reprezentowana przez Burmistrza Wacława Jacka Adamczyka
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie reprezentowana przez Jana Babickiego (Gmina Biała Rawska)
 3. Alicja Chmielewska (Gmina Biała Rawska)
 4. Gmina Cielądz reprezentowana przez Wójta Pawła Królaka
 5. P.H.U. „KOLOR DOM” Sypka Sylwester (Gmina Cielądz)
 6. Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Jarosława Pepkę
 7. Elżbieta Melon (Gmina Kowiesy)
 8. Gmina Puszcza Mariańska reprezentowana przez Wójta Michała Staniaka
 9. Niewczas Katarzyna (Gmina Puszcza Mariańska)
 10. Gmina Rawa Mazowiecka reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Starczewskiego
 11. Pazurek Tadeusz (Gmina Rawa Mazowiecka)
 12. Gmina Regnów reprezentowana przez Wójta Tomasza Wojdalskiego
 13. Sumińska Ilona (Gmina Regnów)
 14. Gmina Sadkowice reprezentowana przez Wójta Karolinę Kowalską
 15. Wasiak Antoni (Gmina Sadkowice)
 16. Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wójta Franciszka Grzegorza Miastowskiego
 17. Migda Kazimierz (Gmina Wiskitki)
 18. Gmina Żelechlinek reprezentowana przez Bogdana Kaczmarka
 19. Rudziński Tadeusz- Punkt sprzedaży drobiu (Gmina Żelechlinek)

 

 

Członkowie Rady od 15 czerwca 2016r.
 

 1. Gmina Biała Rawska reprezentowana przez Burmistrza Wacława Jacka Adamczyka
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie reprezentowana przez Jana Babickiego (Gmina Biała Rawska)
 3. Śliwa Zdzisław (Gmina Biała Rawska)
 4. Gmina Cielądz reprezentowana przez Wójta Pawła Królaka
 5. P.H.U. „KOLOR DOM” Sypka Sylwester (Gmina Cielądz)
 6. Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Jarosława Pepkę
 7. Oziębło Krystyna (Gmina Kowiesy)
 8. Gmina Puszcza Mariańska reprezentowana przez Wójta Michała Staniaka
 9. Niewczas Katarzyna (Gmina Puszcza Mariańska)
 10. Gmina Rawa Mazowiecka reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Starczewskiego
 11. Pazurek Tadeusz (Gmina Rawa Mazowiecka)
 12. Gmina Regnów reprezentowana przez Wójta Tomasza Wojdalskiego
 13. Sumińska Ilona (Gmina Regnów)
 14. Gmina Sadkowice reprezentowana przez Wójta Karolinę Kowalską
 15. Wasiak Antoni (Gmina Sadkowice)
 16. Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wójta Franciszka Grzegorza Miastowskiego
 17. Migda Kazimierz (Gmina Wiskitki)
 18. Gmina Żelechlinek reprezentowana przez Bogdana Kaczmarka
 19. Rudziński Tadeusz- Punkt sprzedaży drobiu (Gmina Żelechlinek)


Członkowie Rady od 29 grudnia 2015r.
 

 1. Adamczyk Wacław Jacek
 2. Babicki Jan
 3. Kaczmarek Bogdan
 4. Kowalska Karolina
 5. Królak Paweł
 6. Miastowski Franciszek Grzegorz
 7. Migda Kazimierz
 8. Niewczas Katarzyna
 9. Oziębło Krystyna
 10. Pazurek Tadeusz
 11. Pepka Jarosław
 12. Rudziński Tadeusz
 13. Staniak Michał
 14. Starczewski Krzysztof
 15. Sumińska Ilona
 16. Sypka Sylwester
 17. Śliwa Zdzisław
 18. Wasiak Antoni
 19. Wojdalski Tomasz
   

Członkowie Rady od września 2015 roku

 

 1. Adamczyk Wacław Jacek
 2. Grabarz Anna
 3. Kaczmarek Bogdan
 4. Kowalska Karolina
 5. Królak Paweł
 6. Miastowski Franciszek Grzegorz
 7. Migda Kazimierz
 8. Niewczas Katarzyna
 9. Oziębło Krystyna
 10. Pasik Mirosława
 11. Pepka Jarosław
 12. Rosa Małgorzata
 13. Rudnicki Dariusz
 14. Staniak Michał
 15. Starczewski Krzysztof
 16. Stępień Małgorzata
 17. Śliwa Zdzisław
 18. Wasiak Antoni
 19. Wojdalski Tomasz

Członkowie Rady od 2012 do września 2015 roku

 1. Krzysztof Starczewski - Przewodniczący Rady
 2. Paweł Królak -   Wiceprzewodniczący Rady
 3. Andrzej Józef Luboiński - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Małgorzata Stolarek -         Sekretarz Rady
 5. Wacław Jacek Adamczyk
 6. Leszek Jankowski
 7. Tomasz Wojdalski
 8. Anna Grabarz
 9. Edyta Lisicka
 10. Krystyna Oziębło
 11. Paweł Weryński
 12. Grażyna Wolska

 

 

Członkowie Rady od 2008 do 2012 roku

1.  Krzysztof Starczewski - Przewodniczący Rady

2.  Wacław Jacek Adamczyk - Wiceprzewodniczący Rady (2011 - 2012)

     Bogdan Pietrzak - Wiceprzewodniczący Rady (2008 - 2011)

3.  Andrzej Józef Luboiński - Wiceprzewodniczący Rady

4.  Małgorzata Stolarek - Sekretarz Rady

5.  Edyta Gos

6.  Anna Grabarz 

7.  Wiesława Janiak

8.  Leszek Jankowski

9.  Andrzej Latek

10. Krystyna Oziębło

11. Adam Henryk Stępniewski

12. Tomasz Wojdalski

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Koncert Muzyki Fryderyka Chopina. Babsk, 04 marca 2009r.

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2390

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.