Kraina Rawki

Szczegółowy terminarz szkoleń

Nawigacja

Tre��

Terminarz szkoleń dla gminy Biała Rawska

30-11-2005 - OSP Biała Rawska  godz. 10,00 miejscowości:

Bronisławów, Marianów, Porady Górne, Pągów, Rokszyce, Żurawia, Żurawka, Marchaty, Szwejki Małe, Słupce, Stara Wieś, Zofiów, Aleksandrów, Narty, Niemirowice, Podlesie, Podsętkowice , Błażejewice,

godz. 14,00 przedsiębiorcy, nauczyciele, oświata

01-12-2005 - OSP Rosławowice, godz. 10,00 miejscowości:

Lesiew, Julianów Lesiewski, Jelitów, Teodozjów, Zofianów, Wólka Lesiewska, Rosławowice.

01-12-2005 OSP Babsk godz. 14,00 miejscowości:

Babsk, Wólka Babska, Ossa, Studzianek, Wólka Babska, Gołyń, Antoninów,

6-12-2005 OSP Szczuki godz. 10,00 miejscowości:

Szczuki, Gośliny, Konstantynów, Janów

6-12-2005 OSP Chodnów godz. 14,00 miejscowości:

Chodnów, Nowy Chodnów, Józefów,  Przyłuski

08-12-2005 OSP Grzymkowice godz.10,00 miejscowości:

Rzeczków, Białogórne, Biała Wieś, Grzymkowice, Tuniki, Dańków, Galinki, Pachy, Wilcze Piętki,

08-12-2005 OSP Wola Chojnata godz. 14,00 miejscowości:

Wola Chojnata, Koprzywna, Orla Góra, Franklin, Teresin, Stanisławów, Krukówka

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2511

Ostatnia aktualizacja: 2005-12-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.