Kraina Rawki

Przydatne linki

Nawigacja

Tre��

 

   Fundusze Europejskie


 

 

 
    Fundacja Programów Pomocy
Dla Rolnictwa FAPA


 


   Fundacja Wspomagania Wsi


 


   
   Fundusz Inicjatwy Obywatelskich


 


   
   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
   Fundacja im. Stefana Batorego


 


   Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności


 


   Szwajcarsko-Polski Program Współpracy


 


   Norweski Mechanizm Finansowy


 


   Inicjatywa JEREMIE


 


   
   Regionalny Program Operacyjny


 
   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 


   Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych


    Fundacja Kronenberga


    Ekofundusz


    Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce


    Fundacja Wspólna Droga


 


   Program Pierwszy Biznes


 


   Fundacja Heinricha Bölla Stiftunga


    Fundusz Dla Przyrody


 
    Fundacja J&S Pro Bono Poloniae 
   Fundacja Ronalda McDonalda


 


   Fundacja Fundusz Współpracy


 


   Fundacja Grundtvig


    Program Młodzież w Działaniu


 


   Program Leonardo Da Vinci


 


   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


 


   Polska Fundacja im. Roberta Schumana


 
   Fundacja Orlen "Dar Serca"


 
   POKL Łódź


 


   Fundacja PZU


 
   Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży


    Wolontariat Studencki


    Fundacja Edukacja Dla Demokracji


 


   Fundacja Komunikacji Społecznej


        Bezpłatna Pomoc Prawna
   Dla Organizacji Pozarządowych

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Seminarium 'Lokalne Fora na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 1955

Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.