Kraina Rawki

Przydatne linki

Nawigacja

Tre��

 

   Fundusze Europejskie


 

 

 
    Fundacja Programów Pomocy
Dla Rolnictwa FAPA


 


   Fundacja Wspomagania Wsi


 


   
   Fundusz Inicjatwy Obywatelskich


 


   
   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
   Fundacja im. Stefana Batorego


 


   Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności


 


   Szwajcarsko-Polski Program Współpracy


 


   Norweski Mechanizm Finansowy


 


   Inicjatywa JEREMIE


 


   
   Regionalny Program Operacyjny


 
   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 


   Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych


    Fundacja Kronenberga


    Ekofundusz


    Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


    Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce


    Fundacja Wspólna Droga


 


   Program Pierwszy Biznes


 


   Fundacja Heinricha Bölla Stiftunga


    Fundusz Dla Przyrody


 
    Fundacja J&S Pro Bono Poloniae 
   Fundacja Ronalda McDonalda


 


   Fundacja Fundusz Współpracy


 


   Fundacja Grundtvig


    Program Młodzież w Działaniu


 


   Program Leonardo Da Vinci


 


   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


 


   Polska Fundacja im. Roberta Schumana


 
   Fundacja Orlen "Dar Serca"


 
   POKL Łódź


 


   Fundacja PZU


 
   Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży


    Wolontariat Studencki


    Fundacja Edukacja Dla Demokracji


 


   Fundacja Komunikacji Społecznej


        Bezpłatna Pomoc Prawna
   Dla Organizacji Pozarządowych

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. Consorci Alt Urgell XXI

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 1836

Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.