Kraina Rawki

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Nawigacja

Tre��

 

Aktualne dokumenty Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Propozycja zmian w LSR

Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zamieszczamy do wglądu i konsultacji planowane zmiany. Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 21.11.2017 r.

 

  • data: 2017-11-08

Wniosek o powierzenie grantu

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Wniosek w wersji elektronicznej będzie można wypełnić za pośrednictwem generatora wniosków opracowanego i udostępnianego przez LGD. Generator dostępny będzie dla grantobiorców od pierwszej godziny - pierwszego dnia trwającego naboru do ostatniej godziny - ostatniego dnia naboru - przez 24 h / dobę.

Aktualizacja LSR

W związku z potrzebą zastosowania zaleceń monitoringu realizacji LSR przeprowadzonego przez Biuro LGD zaktualizowano Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020. Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zamieszczamy do wglądu i konsultacji planowane zmiany. Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 21.08.2017 r.

 

Informacja dla beneficjentów

Beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z dokumentem sporządzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

  • data: 2017-08-02

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 będzie odbywać się w trybie konkurencyjnym. ARiMR przygotował specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Szczegóły znajdują się na stronie ARiMR:
www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ 

  • data: 2017-08-02

 

Numer identyfikacyjny
 

Każdy beneficjent ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:

  • na podjęcie działalności gospodarczej,
  • na rozwój przedsiębiorstwa,
  • na projekty grantowe,

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego znajdują się na stronie: 

www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

  • data: 2017-08-02

Aktualizacja Dokumentów

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane dokumenty dotyczące poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Aktualne wzory dokumentów - wnioski, biznesplan, instrukcje i załączniki znajdują się TUTAJ.
 

Broszura informacyjna

Poniżej zamieszczamy broszurę informacyjną dla beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Zapraszmy do zapoznania się.

Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentów
LGD „Kraina Rawki”

 

Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach działania 19.2 zamieszczamy do wglądu i konsultacji dokumenty, w których planowane jest wprowadzenie zmian. Wszystkie zmiany dokonane w dokumentach są oznaczone kolorem czerwonym oraz opatrzone są komentarzem wyjaśniającym.

Uwagi do propozycji zmian kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 28.12.2016 r., można je także konsultować w drodze rozmowy telefonicznej lub przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) i złożyć w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu w godzinach pracy biura.

Aktualne kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 

  • data: 2016-12-14

 

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia
na wdrażanie operacji w ramach LSR

 

 

Umowa ramowa
 

W dniu 19 maja 2016 roku została zawarta Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004-6933-UM0510004/15 między Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".


Zestawienie rzeczowo-finansowe funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki"

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Drodzy Państwo,

poniżej zmaieszczamy dokument, którego nie udałoby się nam opracować bez Państwa pomocy. 

To dzięki licznym spotkaniom konsultacyjnym, pozyskaliśmy informacje, które mogliśmy zamieścić w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Z tym większą radością informujemy, iż nasza strategia w wyniku oceny przez Samorząd Województwa Łódzkiego znalazła sie na 4 miejscu w rankingu wszystkich lokalnych grup działania.

Dziękujemy i zapraszamy do aplikowania o środki!

Konsultacje społeczne w ramach planu włączenia społeczności lokalnej w przygotwanie LSR do roku 2020.

 

Za nami już dziewięć spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR do roku 2020.
Spotkalismy się z mieszkańcami wszystkich Gmin, na terenie których działamy, tj. Białej Rawskiej, Cielądza, Rawy Mazowieckiej, Sadkowic, Żelechlinka, Regnowa, Puszczy Mariańskiej, Wiskitek i Kowies.

Poznaliśmy mocne i słabe strony obszaru oraz zapisaliśmy pomysły, jakie mieszkańcy chcą realizować w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. W najbliższych dniach, na podstawie zebranych informacji przygotujemy analizę SWOT całego obszaru, która zostanie zaprezentowana podczas spotkania w dniu 19.09.2015 r. w siedzibie LGD w Starej Rossosze.
Składamy serdeczne podziękowania Galerii „Lawendówka”, Wiosce Mchu i Paproci, Wiosce Pomidorowej, Wiosce Dębowej,  Wiosce Różanej, Wiosce Jabłkowej, Stowarzyszeniu "Aktywni dla Gminy Żelechlinek",  Wiosce Wiśniowej, Stowarzyszeniu Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych Restauracji Żyrafa oraz Wiosce Rybnej za przygotowanie pysznych poczęstunków!

 

 Galeria zdjęć z Białej Rawskiej.

Galeria zdjęć z Cielądza.

Galeria zdjęć z Rawy Mazowieckiej.

Galeria zdjęć z Bujał (Gmina Sadkowice).

Galeria zdjęć z Żelechlinka.

Galeria zdjęć z Regnowa.

Galeria zdjęć z Puszczy Mariańskiej i Wiskitek.

Galeria zdjęć z Kowies.

 

Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach i zapraszamy na spotkanie podsumowujące w dniu 18.09.2015 r. w Starej Rossosze!

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Seminarium 'Lokalne Fora na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 5145

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-27

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.