Kraina Rawki

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Nawigacja

Tre��

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR zakłada przeprowadzenie spotkania o charakterze warsztatowym w każdej gminie członkowskiej LGD „Kraina Rawki”, tj. w Białej Rawskiej, Cielądzu, Kowiesach, Wiskitkach, Rawie Mazowieckiej, Regnowie, Sadkowicach, Puszczy Mariańskiej i Żelechlinku. Ponadto, zaplanowano jedno, dodatkowe spotkanie podsumowujące w siedzibie LGD w Starej Rossosze.

Do pisania Lokalnej Strategii Rozwoju nie zatrudniamy firmy zewnętrznej, chcemy napisać ją sami, przy wsparciu naszych mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy mają mnóstwo ciekawych pomysłów na rozwój swoich „Małych Ojczyzn”, jednakże aby sfinansować ich realizację, musimy je poznać  a następnie  zapisać w naszej Strategii.

Podczas spotkań warsztatowych z mieszkańcami będziemy chcieli dokonać analizy SWOT obszaru działania LGD „Kraina Rawki” dzięki czemu będziemy wiedzieli jak zaplanować cele naszej Strategii aby udało się je zrealizować. Będziemy wiedzieli również jak zaplanować budżet przeznaczony na bieżące funkcjonowanie, projekty własne oraz projekty współpracy aby w jak największym stopniu wykorzystać dostępne środki na rozwój naszego obszaru.

Dzięki spotkaniom także  lepiej poznamy naszych mieszkańców (w szczególności z nowo przyjętych Gmin, tj. Puszcza Mariańska, Wiskitki i Żelechlinek) i organizacje pozarządowe (również nieformalne) co pozytywnie wpłynie na późniejszą komunikację między lokalną społecznością a LGD.

Z uwagi na fakt, iż połowę budżetu jesteśmy zobligowani przeznaczyć na rozwój przedsiębiorczości, planujemy zaprosić na spotkania przedstawicieli lokalnych firm, aby poznać problemy, z jakimi się borykają prowadząc własną działalność.

Nowy okres programowania to także krok w kierunku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie grup defaworyzowanych.   Aby jak najlepiej przygotować się do nowej roli, planujemy zaprosić na nasze spotkania przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, ponieważ to właśnie te instytucje dysponują aktualnymi danymi na temat osób znajdujących się w trudnym położeniu.

Dokonamy również analizy skuteczności dotychczasowych programów mających na celu pomoc grupom defaworyzowanym, aby uniknąć błędów już na etapie planowania działań skierowanych do tych grup społecznych.

Bardzo ważnym źródłem informacji na temat potrzeb i problemów są ankiety anonimowo wypełniane przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Chcemy podkreślić, iż pojęcie „problem” traktujemy szerzej i odnosimy je również do problemów komunikacyjnych pomiędzy LGD a lokalną społecznością (w tym organizacjami pozarządowymi, organizacjami nieformalnymi i przedsiębiorcami). Chcemy dowiedzieć się czy sposób, w jaki komunikujemy się z naszymi mieszkańcami jest dla nich czytelny i odpowiedni.

Pozwoli to nam dobrać właściwe kanały komunikacji i skupić się wyłącznie na tych skutecznych.

Harmonogram spotkań:

19.08.2015 r. Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej

20.08.2015 r. Urząd Gminy w Cielądzu

21.08.2015 r.  Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

25.08.2015 r.  Świetlica  Środowiskowa w Bujałach

26.08.2015 r. Gminny Dom Kultury w Żelechlinku

28.08.2015 r.  Świetlica Środowiskowa w Regnowie

09.09.2015 r. Urząd Gminy Puszcza Mariańska

10.09.2015 r.  Urząd Gminy Wiskitki

11.09.2015 r.   Urząd Gminy Kowiesy

18.09.2015 r.  Siedziba LGD „Kraina Rawki”

 

Przewidywany czas trwania spotkania: 10.00 – 14.00. 

W przerwie poczęstunek :)

 

Zapraszamy!

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. Consorci Alt Urgell XXI

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 5408

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-27

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.