Kraina Rawki

Wnioski PROW 2014-2020

Nawigacja

Tre��

Wnioski o przyznanie pomocy dla beneficjentów:

1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 • Biznesplan.
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy.
 • Formularz wniosku o płatność.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 • Załączniki.

Dokumenty do pobrania na stronie ARiMR - przejdź do strony.

2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 • Biznesplan.
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy.
 • Formularz wniosku o płatność.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 • Załączniki.

Dokumenty do pobrania na stronie ARiMR - przejdź do strony.

3. Operacje w ramach poddziałania 19.2  w zakresie projektów grantowych.

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

I Gminny Jarmark Ludowy

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3560

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.