Kraina Rawki

Archiwum

Nawigacja

Tre��

Prezes LGD „Kraina Rawki” gościł pod koniec listopada podczas sesji rad gmin we wszystkich sześciu gminach, a mianowicie w gminie Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice, podczas których podsumował dotychczasowe pozyskiwanie funduszy unijnych przez poszczególne gminy. Ponadto prezes Janusz Rosiak mówił o środkach na promocję gmin przeznaczonych z budżetu „Krainy Rawki”, jak również o „Grantach Krainy Rawki”. Przypomniał także o realizowanych projektach współpracy „PATOS” i „DNA”. Prezes LGD zachęcał również do ubiegania się o kolejne środki unijne, aby zostały one w pełni wykorzystane zarówno przez gminy, jak i osoby fizyczne.

Gmina Biała Rawska złożyła 3 wnioski na działanie „Małe projekty” za pośrednictwem LGD „Kraina Rawki”, które dotyczyły zbudowania placów zabaw w miejscowości Biała Rawska, Wólka Lesiewska i Pachy oraz Chodnów i Stara Wieś. Ponadto OSP w Chodnowie złożyło wniosek na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodnowie.

Natomiast Gmina Cielądz złożyła jeden wniosek w ramach działania „Małe Projekty” na remont budynku Strażnicy OSP w Mroczkowicach.

Gmina Kowiesy złożyła dwa wnioski na „Małe Projekty” na budowę placów zabaw w Jeruzalu i Woli Pękoszewskiej, a także w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jeruzalu. Poza tym w ramach „Małych Projektów” złożyła wniosek Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie na zakup strojów reprezentacyjnych i wyszycie sztandaru dla OSP.

Z kolei Gmina Rawa Mazowiecka złożyła wniosek w ramach „Małych Projektów” i „Odnowy i rozwoju wsi”. Pierwszy dotyczył budowy placu zabaw w miejscowości Rossocha, a drugi budowy placu zabaw i boiska do siatkówki w Bogusławkach Dużych.

Gmina Regnów jak do tej pory złożyła jeden wniosek w ramach działania „Małe Projekty” na zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy w Rylsku Dużym.

Natomiast Gmina Sadkowice złożyła dwa wnioski na „Małe Projekty”, które dotyczyły remontów świetlicy wiejskiej w Lewinie i Rzymcu. Ponadto z „Małych Projektów” wpłynął wniosek z OSP w Kaleniu na remont świetlicy w Kaleniu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

  • autor: Paulina Mozga

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Koncert Muzyki Fryderyka Chopina. Babsk, 04 marca 2009r.

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 7259

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.