Kraina Rawki

Archiwum

Nawigacja

Tre��

Podsumowanie wyjazdu studyjnego Łotwa - Estonia - Finlandia (27.05.-01.06.2013 r.)

 

W dniach 27.05.-01.06.2013 r. lokalni liderzy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  mającym na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z Lokalnymi Grupami Działania funkcjonującymi na Łotwie, w Estonii oraz Finlandii. Trzydzieści trzy najaktywniejsze osoby z „Krainy Rawki” zapoznały się z kilkoma projektami, które uzyskały dofinansowanie z programu LEADER.

Pomysł zorganizowania wyjazdu do krajów nadbałtyckich zrodził się trzy lata temu podczas jednego z posiedzeń Członków Zarządu i po uzyskaniu akceptacji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, przystąpiono do jego realizacji. Od 2010 roku Członkowie Zarządu nawiązywali kontakty robocze z lokalnymi grupami działania z Łotwy, Estonii i Finlandii oraz dopracowywali szczegóły programu naszej wizyty. Wybór lokalnych grup działania, które zamierzaliśmy odwiedzić nie był przypadkowy. Członkom Zarządu bardzo zależało na tym, aby były to organizacje, które realizują cele zbliżone do tych, które postawiliśmy sobie w Lokalnej Strategii Rozwoju. Oznaczało to, że muszą one dotyczyć zakresu dziedzictwa kulturowego, rozwoju lokalnej społeczności oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru działania LGD.

Aby jak najlepiej przygotować wyjazd studyjny zaproszono do współpracy firmę Leaderteam, która specjalizuje się w organizowaniu wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi grupami działania zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Ostatecznie zadecydowano, iż na Łotwie odwiedzimy LGD Bauskas Rajona, w Estonii- LGD Raplamaa Partnership, zaś w Finlandii - LGD Joutsenten Reiti.

Wizyta na obszarze działania łotewskiej LGD Bauskas Rajona rozpoczęła się od spotkania z władzami samorządu lokalnego oraz przedstawicielami lokalnej grupy działania. Następnie po krótkiej dyskusji, w wyniku której dowiedzieliśmy się m.in. że miastem partnerskim Bauska jest polskie miasto Rypin, zostaliśmy zaproszeni do punktu Informacji Turystycznej, który mieści się w budynku dawnego ratusza wyremontowanego i wyposażonego ze środków LEADER-a.  Innym projektem zaprezentowanym przez LGD Bauskas Rajona było wyposażenie klas do zajęć praktycznych w szkole specjalnej.

Kolejnym etapem naszego wyjazdu studyjnego była wizyta w estońskiej  LGD Raplamaa Partnership. W miejscowości  Märjamaa zostaliśmy przywitani przez władze gminy,  przedstawicieli lokalnej grupy działania oraz panią dyrektor  gminnej biblioteki.

Po krótkiej prezentacji naszych gospodarzy zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia nowoczesnego budynku biblioteki, w którym nie lada atrakcją był „książkomat” umożliwiający zwrócenie wypożyczonej książki po godzinach pracy biblioteki poprzez włożenie jej do wnętrza tego niespotykanego na naszym terenie urządzenia. Następnie członkinie Stowarzyszenia Wega Wark zajmującego się kultywowaniem lokalnych tradycji  zaprezentowały nam misternie wykonane wyroby rękodzielnicze.

Z kolei w wiosce Sulu członkowie LGD „Kraina Rawki” mieli okazję zobaczyć jak wygląda  estoński dom wybudowany w tradycyjny sposób.  Wybudowanie tego obiektu było częścią projektu polegającego na zagospodarowaniu centrum miejscowości i stworzeniu miejsca spotkań mieszkańców.

Wizyta w Sillaotsa sprawiła, że znaczna większość  przedstawicieli LGD „Kraina Rawki” – rolników z dziada pradziada - poczuła się  bardziej swojsko, ponieważ właśnie tam zlokalizowane jest Muzeum Rolnictwa  gdzie prezentowane są tradycje rolnicze regionu XIX i XX wieku. Tutaj właśnie mieliśmy okazję zwiedzić tradycyjną chłopską chałupę wraz z wyposażeniem  oraz pokaźną kolekcję zabytkowych maszyn rolniczych. Warto nadmienić, iż dwójce naszych członków udało się nawet uruchomić kierat.

Ostatnim punktem programu przygotowanego przez LGD Raplamaa Partnership było zwiedzanie muzeum sztuki regionalnej w wiosce Velise, gdzie oprócz oryginalnych ubrań mogliśmy zobaczyć warsztaty tkackie, na których wyrabiano tkaniny służące do wyrobu tkanin użytkowych.

Prawdziwa niespodzianka czekała na nas w Finlandii. W miejscu zakwaterowania w Ellivuori przywitał nas manager fińskiej LGD Joutsenten Reiti – Petri Rinne, który jednocześnie jest prezesem ELARD. Czym jest ELARD?

The European Leader Association for Rural Development (ELARD) jest organizacją non-profit, powstałą w 1999. Jej członkami są krajowe i regionalne sieci, a także pojedyncze Lokalne Grupy Działania i organizacje z  różnych krajów Unii Europejskiej. Obecnie członkami ELARD są krajowe sieci LGD w Irlandii, Francji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Czech i Węgier. Członkiem jest też „forum” organizacji wiejskich z Łotwy, regionalne sieci w Toskanii i Irlandii Północnej oraz organizacje i pojedyncze LGD z Finlandii, Rumunii i Węgier. ELARD poprzez swoich członków obejmuje ponad 400 LGD w Europie.

ELARD jest członkiem Komitetu stojącego na czele Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich i członkiem Pod-Komitetu ds. Leadera.

Wymianę doświadczeń z fińską lokalną grupą działania rozpoczęliśmy od wizyty w  rodzinnym mikroprzedsiębiorstwie Elüsa Marjaama produkującym wyroby ze skóry. LGD Joutsenten Reiti wsparła utworzenie sieci sprzedaży tego typu przedsiębiorstw na swoim obszarze działania. Oprócz torebek, pasków i portfeli można było zakupić również skórę z renifera. Wchodząc do budynku Petri Rinne uprzedził nas, że jest to niezwykła rodzina. Po kilkunastu minutach okazało się dlaczego. Otóż właściciele przygotowali dla nas mini spektakl teatralny, w którym opowiedzieli nam historię swojej manufaktury. Ta nietypowa prezentacja zakończyła się gromkimi i długimi oklaskami.

Kolejnym projektem, którego realizacja została wsparta funduszami programu LEADER była wizyta w domu – muzeum malarza Emila Danielssona. Ciekawostką jest fakt, iż dom ten został w całości zbudowany z kamienia u szczytu Góry Pirunvuori (tzw. Diabelskiej Góry).

Następnie przejechaliśmy do miejscowości Lantula, gdzie zapoznaliśmy się z programem rozwoju wsi oraz projektami realizowanymi przez lokalne Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Ciekawym projektem zaprezentowanym przez naszych gospodarzy był ośrodek Arteles organizujący warsztaty dla artystów z różnych dziedzin sztuki. Inicjator projektu zbudował urządzenie, które na podstawie charakteru pisma odczytywało kierunek uzdolnień artystycznych danej osoby. Po kilku eksperymentach okazało się, ze nasi liderzy nie tylko mają predyspozycje do aktywizowania lokalnej społeczności, ale z powodzeniem odnaleźliby się w zupełnie innych dziedzinach.

Podczas wizyty na farmie Hämeenkyrön Marjat gospodarz poczęstował nas lodami truskawkowymi wyprodukowanymi w jego gospodarstwie, opowiedział o przetwórstwie owoców jakie uprawia jak również o współpracy z LGD Joutsenten Reiti oraz o dwóch projektach,  które uzyskały dofinansowanie z programu LEADER.

Niestety „truskawkowa farma” była ostatnim punktem wizyty LGD „Kraina Rawki” nie tylko w Finlandii, ale podczas całego wyjazdu studyjnego.

Zmęczeni, ale zadowoleni i z głowami pełnymi nowych pomysłów wróciliśmy do Rawy Mazowieckiej.

 

Galeria zdjęć

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

I Gminny Jarmark Ludowy

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 7250

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.