Kraina Rawki

Archiwum

Nawigacja

Tre��

 

Podsumowanie wyjazdu studyjnego do
Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Izerskie"
w Świeradowie Zdroju (30.07-01.08.2014 r.)

 

             W dniach 30.07-01.08.2014 r. lokalni liderzy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Świeradowa Zdroju. Wyjazd ten miał na celu wymianę doświadczeń z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Izerskie. Dwadzieścia sześć najaktywniejszych osób z „Krainy Rawki” zapoznało się z kilkoma projektami, które uzyskały dofinansowanie z programu LEADER.

             Zorganizowanie wyjazdu studyjnego na teren Pogórza Izerskiego (województwo dolnośląskie) zrodził się podczas jednego z posiedzeń Członków Zarządu i po uzyskaniu akceptacji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” przystąpiono do jego realizacji.

           Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” zrzesza aż 17 gmin. Obszar ten zamieszkuje blisko 130 000 ludności. LGD „Partnerstwo Izerskie” swoim działaniem obejmuje znacznie większy teren niż „Kraina Rawki”, dlatego chcieliśmy zapoznać się z ich sposobem działania, organizacją, a także realizowanymi projektami. Stąd też grupa ta została wybrana jako cel naszego wyjazdu studyjnego.  

            Wizyta na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie” rozpoczęła się od spotkania z pracownikami oraz prezesem Stowarzyszenia – Panią Bożeną Mulik. Następnie wspólnie udaliśmy się autokarem do małej miejscowości – Henrykowa Lubańskiego. Pani Prezes podczas przejazdu bardzo szeroko opowiedziała o działaniach podejmowanych przez „Partnerstwo Izerskie”. W krótkim czasie Pani Mulik zasypała nas ogromem informacji o kilku inicjatywach zrealizowanych z pozyskanych środków unijnych. Był to m. in. międzynarodowy projekt realizowany w ramach środków Unii Europejskiej „Europejskie Drogi Świętego Jakuba” przygotowany wspólnie z partnerami z terenu Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Węgier i Polski. W ramach projektu Leader został oznakowany szlak oraz wydany przewodnik po Drogach św. Jakuba.

            Innym, również ciekawym projektem współpracy realizowanym przez Stowarzyszenie był projekt SZKOT, czyli „Szlaki Konne Orężem Turystyki”. Głównym celem projektu było stworzenie konkurencyjnego i innowacyjnego produktu turystycznego o charakterze ponadwojewódzkim. Jest to szlak konny o dużym zasięgu geograficznym wraz z małą infrastrukturą. Łączna długość szlaku na terenie Pogórza Izerskiego wynosi 203 km. Partnerstwo Izerskie realizowało również wiele projektów skierowanych dla najmłodszych. Był to m. in. projekt – „Jabłko, gruszka i pietruszka – zdrowy jestem od maluszka”, który miał na celu edukację prozdrowotną dzieci przedszkolnych i był realizowany ze środków Fundacji BGK.

            Na terenie LGD "Partnerstwo Izerskie" podobnie jak w "Krainie Rawki" są utworzone wioski tematyczne. Jedna z nich „Izerska Kraina Cisowa” działa w Henrykowie Lubańskim. Znajduje się tutaj ponad 1500 letni cis – najstarszy w Europie. Lokalni rękodzielnicy wykonują tu m.in. korale cisowe. Tradycją stało się coroczne organizowanie imienin Henryka. Na tę okazję zapraszany jest sławny Henryk, który sadzi małe drzewko cisowe. Do tej pory byli to m.in. Henryk Gołębiewski i Henryk Sawka. W Henrykowie pani Teresa Trefler (sołtys Henrykowa) wygłosiła prezentację o projektach realizowanych na rzecz mieszkańców z wykorzystaniem funduszy unijnych.  Dowiedzieliśmy się, że w budynku po szkole ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało utworzone schronisko młodzieżowe gdzie można przenocować nawet całymi rodzinami. Jest to też miejsce odpoczynku dla pielgrzymów, którzy podążają Drogami Św. Jakuba. W schronisku jest w pełni wyposażona kuchnia, łazienka oraz sala noclegowa. Obok schroniska znajduje się plac zabaw, zewnętrzna siłownia i boisko, które również zostały sfinansowane ze środków unijnych.

            Kolejnym punktem naszego wyjazdu było zapoznanie się z Siecią Ekomuzeów Izerska Wieś (we współpracy z Czechami). Po Polskiej stronie Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego  jest to dwadzieścia ekomuzeów. Z powodu ograniczonego czasu i napiętego planu zwiedziliśmy następujące ekomuzea: Hutę szkła Julia w Piechowicach, Artystyczną Galerię Izerską, w której znajdują się prace polskich i zagranicznych malarzy oraz fotografów, wyroby rękodzielnicze (np. figurki z makaronu, biżuteria ozdobna), a także miniatury domów przysłupowych. W ekomuzeum Wysoki Kamień oprócz podziwiania Galerii Sztuki Użytkowej można było spróbować średniowiecznego jadła. Ostatnim ekomuzeum, które mieliśmy przyjemność odwiedzić była Manufaktura na Miedzy będąca gospodarstwem agroturystycznym, które posiada w swojej ofercie własne sery kozie i swojski chlebek. Można tu było również zakupić wyrabiane z filcu czapki, torebki, rękawiczki a nawet biżuterię. Będąc w okolicy zwiedziliśmy także Lubomierz – miasteczko filmowe, gdzie były kręcone sceny m.in. do filmów „Sami Swoi”, „Nie ma mocnych” czy „Tajemnica Twierdzy szyfrów”. Lubomierz poprzez zachowane stare budownictwo wygląda jakby zatrzymał się tu czas. Dodatkowego klimatu nadaje barokowy Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa. Kościół ten znajduje się w przewodniku „Najpiękniejsze Kościoły” Pogórza Izerskiego, który był wydany ze środków unijnych. Co roku Lubomierz odżywa, organizując przy wsparciu m.in. Partnerstwa Izerskiego Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych.

            Kolejnym ciekawym projektem i atrakcją turystyczną, którą zwiedziliśmy jest Geopark. Jest to ścieżka turystyczna śladami dawnego górnictwa kruszców. Jej całkowita długość to około osiem kilometrów. Mieliśmy okazję zobaczyć sztolnię Św. Leopolda w Mirsku z bardzo bogatą historią. Wydobywano tu rudy metalu - cyny i kobaltu. Na stworzenie trasy turystyczno-dydaktycznej dotyczącej zabytków dawnego górnictwa zostało pozyskane prawie 3 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

            W Pławnej członkowie LGD „Kraina Rawki” mieli okazję zobaczyć Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych. Jest to prywatne muzeum utworzone przez artystę Dariusza Milińskiego. Można tam obejrzeć zbiór pamiątek po dawnych niemieckich i polskich mieszkańcach okolicy. Pan Miliński jest autorem m.in. plakatów do filmów "Edi" i "Mój Nikifor". Artysta prowadzi własną galerię sztuki oraz jest założycielem Stowarzyszenia Wspierania Kultury Wiejskiej i Bractwa Rycerskiego. W Pławnej można także zwiedzić Zamek Legend Śląskich i Arkę Noego, których twórcą również jest Dariusz Miliński. Arka została wykonana w ramach programu "Pławna. Miejsce Magiczne". Utworzono w niej muzeum sztuki sakralnej.

            Ostatnim punktem wizyty LGD „Kraina Rawki” na terenie „Partnerstwa Izerskiego” był lokalny Browar Lwówek w Lwówku Śląskim. Jest to browar z ponad 800-letnią historią. Od 2010 roku właścicielem, który wznowił produkcję piwa jest spółka Browar Ciechan Sp. z o.o W 2010 roku w podziemiach browaru powstało Muzeum Piwowarstwa Dolnośląskiego, które prezentuje ponad 400 eksponatów: butelki, urządzenia do wytwarzania i przechowywania piwa (m.in. lodówka z 1905 r.), kufle, etykiety, szyldy, beczki i skrzynki.

            W ciągu zaledwie trzech dni zapoznaliśmy się z wieloma ciekawymi projektami. Bogatsi w nowe doświadczenia, wiedzę i pomysły wróciliśmy do Rawy Mazowieckiej.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

I Gminny Jarmark Ludowy

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 7240

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.