Kraina Rawki

Archiwum

Nawigacja

Tre��

 

 


Udział w sesjach Rad Gmin

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 złożona przez LGD „Kraina Rawki” została pozytywnie oceniona i znalazła się w czołówce rankingu lokalnych grup działania. Informacja ta nie umknęła włodarzom naszych Gmin członkowskich i w związku z powyższym Pan Janusz Rosiak – Prezes LGD, jest zapraszany do udziału w sesjach Rad Gmin. Podczas swoich wystąpień, Pan Rosiak szczegółowo przybliża zasady programu LEADER w nowym okresie programowania oraz przedstawia możliwości uzyskania dofinansowania. Podczas sesji Pan Janusz Rosiak udzielał również odpowiedzi na pytania dotyczące nowej strategii i warunków otrzymania pomocy, a także zachęca nieformalne grupy do korzystania z dotychczasowego działania „Granty Krainy Rawki”. Najbliższe spotkanie z członkami Rad Gmin i Sołtysami odbędzie się w Puszczy Mariańskiej i Regnowie. 
 

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej

Sesja Rady Gminy w Cielądzu

Sesja Rady Gminy w Kowiesach

Sesja Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej

Sesja Rady Gminy w Sadkowicach

Sesja Rady Gminy w Wiskitkach

Sesja Rady Gminy w Żelechlinku

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

IV Jarmark Wojewódzki w Łodzi

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 7255

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.