Kraina Rawki

Archiwum

Nawigacja

Tre��

   Suwalsko-Sejneńską LGD tworzy obszar piętnastu gmin na terenie trzech powiatów. W jej skład wchodzą trzy lokalne grupy działania: LGD „Sejneńszczyzna”, LGD „Nasza Suwalszczyzna” oraz LGD „Szelment”, które połączyły się z powodu zmian przepisów dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania. 
  Suwalsko-Sejneńskie LGD swoim działaniem obejmuje znacznie większy teren niż „Kraina Rawki”. W nowym okresie programowania grupa ta będzie realizować projekty w ramach trzech funduszy - EFRROW, EFS oraz EFRR dlatego chcieliśmy zapoznać się z ich sposobem działania, organizacją, a także realizowanymi projektami. Stąd też grupa ta została wybrana jako cel naszego wyjazdu studyjnego. 
   Wizyta na obszarze działania Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania rozpoczęła się od wizyty w glinianej wiosce domków okrągłych. Jest to wioska dwudziestu unikalnych, nowoczesnych domków, wybudowanych według starych technologii, stosowanych dawniej na pograniczu polsko-litewskim. Wykonane są w tradycyjnej ekologicznej technologii z gliny i słomy, o drewnianej konstrukcji i elementach ozdobnych, pokrytych wiórem osikowym. Z kamiennymi tarasami tworzą doskonały naturalny mikroklimat. Domki znajdują się na obszarze Natury 2000. Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia „Wioski glinianej” są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
  Następnie udaliśmy się autokarem do małej miejscowości Smolany Dąb, gdzie mogliśmy zobaczyć kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych - teatr stodolany. Ostatnim przystankiem pierwszego dnia wyjazdu była Dowspuda i zwiedzanie ruin zabytkowego pałacu Ludwika Michała Paca. Historię pałacu przybliżył uczestnikom Pan Jarosław Rżany - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Środki Unijne wykorzystano tu na renowację parku wokół ruin oraz utworzono ścieżkę poznawczą "Park w Dowspudzie - natura i historia". 
   Kolejną miejscowością, którą odwiedziliśmy był Stary Folwark nad jeziorem Wigry. Tu uczestnicy wyjazdu zwiedzili multimedialne Muzeum Wigier, które mieści się budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, w której w latach 1927 – 1939 pracował pionier polskiej limnologii – Alfred Lityński. Członkowie LGD mieli także okazję popłynąć łodzią z przezroczystym dnem aby podziwiać podwodny świat Wigier. Realizacja budowy muzeum była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
  Uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli także okazję zwiedzić Kamedulski  Zespół  Klasztorny – jeden z najcenniejszych zabytków architektonicznych Suwalszczyzny, miejsce wypoczynku Papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1999r. 
   
Z Augustowa odbył się rejs statkiem do miejscowości Studzieniczna. Członkowie LGD „Kraina Rawki” zwiedzili także Bazylikę w Sejnach oraz zespół kościelno-klasztorny Dominikanów z końca XVII w., kaplica p.w. Św. Agaty z 1789r. 
   W ciągu zaledwie trzech dni zapoznaliśmy się z wieloma ciekawymi projektami. Bogatsi w nowe doświadczenia, wiedzę i pomysły wróciliśmy do Rawy Mazowieckiej.

  • data: 2016-10-11

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 7248

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.