Kraina Rawki

Archiwum

Nawigacja

Tre��


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"


Podczas posiedzenia Prezes LGD - Janusz Rosiak po około dziesięcioletniej kadencji zrezygnował z pełnienia swojej funkcji w Stowarzyszeniu. Nowym Prezesem został wybrany Pan Mariusz Cheba z gminy Regnów, dotychczasowy członek Zarządu „Krainy Rawki”. Do Zarządu weszły również dwie nowe osoby - Pani Anna Jakubiak z gminy Rawa Mazowiecka oraz Pan Dariusz Rudnicki z gminy Biała Rawska.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 1. Mariusz Cheba - prezes
 2. Aleksandra Pilewska - wiceprezes
 3. Teresa Słoma - wiceprezes
 4. Piotr Libera - skarbnik
 5. Anna Jakubiak
 6. Agata Magiera
 7. Dariusz Rudnicki
 8. Krzysztof Sobczyk
 9. Artur Wojtysiak
   
 • data: 2017-06-30

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. Związek Stowarzyszeń 'Białe Ługi'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 7254

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.