Kraina Rawki

Ogłoszenia

Nawigacja

Treść

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  informuje, że na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektora Biura oraz Uchwały nr 12/18 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia i zakresu zadań na stanowisko Dyrektora Biura wybrano Panią Martę Dudek.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór na stanowisko pracy: Dyrektor Biura LGD "Kraina Rawki". Zainteresowanych pracą w biurze LGD zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko.

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego p.h. 'Polska Wigilia'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 240

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.