Kraina Rawki

Ogłoszenia

Nawigacja

Tre��

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  informuje, że na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektora Biura oraz Uchwały nr 12/18 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia i zakresu zadań na stanowisko Dyrektora Biura wybrano Panią Martę Dudek.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór na stanowisko pracy: Dyrektor Biura LGD "Kraina Rawki". Zainteresowanych pracą w biurze LGD zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko.

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

IV Jarmark Wojewódzki w Łodzi

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 729

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.