Kraina Rawki

Podsumowanie I etapu

Nawigacja

Tre��

Informacja ze spotkania

Protokół

ze spotkania podsumowującego realizację I etapu projektu Programu Pilotażowego Leader+

Termin spotkania:
28.12.2005 r. godz. 10:00

 Miejsce spotkania:

Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej.

 Obecni na spotkaniu:

przedstawiciele 5 gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, którzy wyrazili akces do prac nad wyznaczeniem kierunków działania i stworzeniem Lokalnej Grupy Działania w celu opracowania wspólnej strategii na rzecz rozwoju lokalnego obszaru wiejskiego.

 Prowadzący spotkanie:

Pani Katarzyna Boczek oraz Panowie Krzysztof Boguta, Jacek Węsierski.

 Założenia spotkania:

  1. Dokonanie podziału grupy na mniejsze zespoły w celu określenia wstępnych kierunków działań.
  2. Porównanie wypracowanych kierunków, celem określenia jednego wspólnego dla LGD.
  3. Wybór liderów – osób do kontaktów w poszczególnych gminach.
  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Dożynki Gminne w Białej Rawskiej

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3772

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-04

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.