Kraina Rawki

Spotkania I etapu

Nawigacja

Tre��

Wykaz spotkań, które już się odbyły

W związku z realizowanym projektem pt. ,, Stymulowanie zaangażowania mieszkańców w rozwój obszarów wiejskich Ziemi Rawskiej” w ramach Pilotażowego Programu Lider+ Urząd Gminy Rawa Mazowiecka podaje grafik szkoleń dotyczących idei partnerstwa i pobudzania aktywności społeczności na terenie 5 gmin współuczestniczących w realizacji projektu.

Gmina Cielądz:25.11.2005 godz. 10.00 budynek Urzędu Gminy
godz. 14.00 budynek OSP Sierzchowy
13.12.2005 godz. 14.00 budynek Urzędu Gminy

Gmina Kowiesy:29.11.2005 godz.10.00 budynek Urzędu Gminy
godz. 14.00 budynek OSP Paplin

Gmina Biała Rawska:30.11.2005 godz. 10.00 budynek OSP Biała Rawska
godz. 14.00 budynek OSP Biała Rawska
01.12..2005 godz. 10.00 budynek OSP Rosławowice
godz. 14.00 budynek OSP Babsk
06.12.2005 godz.10.00 budynek OSP Szczuki
godz. 14.00 budynek OSP Chodnów        
08.12.2005 godz.10.00 budynek OSP Grzymkowice
godz. 14.00 budynek OSP Wola Chojnata         

Gmina Rawa Mazowiecka:09.12.2005 godz.14.00 budynek Szkoły Kurzeszyn
15.12.2005 godz. 10.00 budynek Urzędu Gminy
godz. 14.00 budynek Urzędu Gminy 
16.12.2005 godz.10.00 budynek OSP Wilkowice
19.12.2005 godz. 14.00 budynek ZSO Boguszyce

Gmina Regnów: 13.12.2005 godz.10.00 budynek Urzędu Gminy
19.12.2005 godz.10.00 budynek Urzędu Gminy

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2664

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-04

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.