Kraina Rawki

SEKTOR PUBLICZNY

Nawigacja

Tre��

Sektor publiczny

Gmina Biała Rawska

 • Urząd Miejski w Białej Rawskiej
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazialnych w Białej Rawskiej
 • Gimnazjum w Białej Rawskiej
 • Szkoła Podstawowa w Babsku

Gmina Cielądz

 • Urząd Gminy
 • Szkoła Podstawowa

Gmina Kowiesy

 • Urząd Gminy
 • Szkoły podstawowe: Kowiesy, Turowa Wola,
 • Gimnazjum – Jeruzal
 • Bolimowski Park Krajobrazowy
 • Biblioteka Publiczna

Gmina Rawa Mazowiecka

 • Urząd Gminy
 • ODR
 • ZSO: Kurzeszyn, Wojska Stara,
 • SP: Konopnica, Rossocha
 • Lasy Państwowe

Gmina Regnów

 • Urząd Gminy
 • Biblioteka Publiczna
 • Szkoła Podstawowa w Regnowie
 • Gimnazjum w Regnowie

 • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2410

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-04

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.