Kraina Rawki

Wybór formy prawnej

Nawigacja

Tre��

Stowarzyszenie czy fundacja?

My wybraliśmy jednogłośnie

STOWARZYSZENIE

Grupa, która zajęła się opracowaniem informacji przybliżających zebranym zalety i wady dotyczące stowarzyszenia i fundacji, przedstawiła je na forum spotkania.

Fundacja, charakteryzuje się następującymi cechami:

Zalety:

 • kapitał i elastyczność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • łatwiejsze pozyskiwanie funduszy zewnętrznych poza UE – akcje charytatywne
 • łatwiejsze zarządzanie

Wady:

 • złe skojarzenia ze słowem „fundacja”
 • ograniczenia prawne dla podmiotów publicznych oraz jednostek samorządowych
 • reprezentatywność
 • większa biurokracja i prawdopodobne koszty zarządzania
 • brak potencjalnych fundatorów lokalnych
 • większe narażenie na kontrole finansowe.

Stowarzyszenie charakteryzuje się następującymi cechami:

Zalety:

 • mniejsze wymogi dotyczące kapitału początkowego
 • możliwość dofinansowania przez członków wspierających
 • silna kontrola wewnętrzna
 • pozytywne postrzeganie formy prawnej (nazwy)
 • większa reprezentatywność społeczności tego obszaru
 • mniejsze wymogi prawne dotyczące rejestracji
 • mniejsza uciążliwość związana z kontrolami zewnętrznymi

Wady:

 • mniej sprawne zarządzanie
 • konflikt interesów ze względu na szeroką reprezentację.
 • W dalszym ciągu spotkania przeprowadzono głosowanie nad wyborem formy prawnej dla Lokalnej Grupy Działania.

W wyniku glosowania jednogłośnie wybraną formą prawną dla LGD uznano stowarzyszenie.

 • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

II Spotkanie Zespołów i Kapel Ludowych na majówce w Wilkowicach

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 3364

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-04

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.