Kraina Rawki

Spotkanie z 28 grudnia 2005 roku

Nawigacja

Tre��

Spotkanie inicjatywne Lokalnej Grupy Działania

Kierunki działania LGD w ramach strategii obszaru gmin Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Cielądz, Regnów, Kowiesy.

W czasie spotkania inicjatywnego sformułowano pierwsze propozycje kierunku rozwoju oparte na wynikach spotkań informacyjnych w listopadzie i grudniu 2005 oraz przeprowadzonej burzy mózgów. Skonstruowano dwie propozycje robocze, które będą rozwijane w dalszych pracach zespołu inicjatywnego LGD.

  1. „ Rozwój przedsiębiorczości oparty na lokalnych zasobach w tym rolniczych, ukierunkowany  na rozwój ekonomiczny i społeczny, turystyki i rekreacji, z zachowaniem walorów środowiska naturalnego”;
  2. „ Tworzenie warunków do polepszenia jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przedsiębiorczości, ochronę zasobów naturalnych, wykorzystanie potencjału ludzkiego i gospodarczego w tym szczególnie młodzieży i rolnictwa”.

Zapis burzy mózgów:

Końcowe zestawienie kluczowych czynników rozwoju i ich hierarchizacja według opinii uczestników warsztatów jako wynik analizy efektów burzy mózgów:

  1. Rozwój przedsiębiorczości / rozwój młodzieży;
  2. Produkcja rolnicza i gospodarstwo rolne;
  3. Turystyka, sport, kultura / Ochrona środowiska i ekologia;
  4. Informacja i rozwój informatyzacji/ Infrastruktura techniczna i społeczna;

Zestawienie obszarów problemowych / potrzeb – zapis burzy mózgów:

Produkcja biopaliw                                                          Infrastruktura techniczna

Rozwój MŚP                                                               Postawa przedsiębiorcza

Reprezentowanie interesów                                      Dostęp do informacji

Zdrowie                                                                      Ochrona środowiska

Promocja produktów lokalnych                                Promocja produktów rolniczych

Agroturystyka                                                             Turystyka wiejska

Działalność kulturalna i oświatowa                              Rolnictwo ekologiczne

Młodzież wiejska                                                           Sport

Wypoczynek, rekreacja                                            Rozwój cywilizacyjny i kulturalny

Budowanie społeczeństwa informatycznego

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Koncert Muzyki Fryderyka Chopina. Babsk, 04 marca 2009r.

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2610

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.