Kraina Rawki

Spotkania II etapu

Nawigacja

Tre��

Harmonogram realizacji projektu; nr umowy L/01/141/2005; woj. Łódzkie
Lp.Miejsce spotkania
dokładny adres
DataGodzinaTematImię i nazwisko prowadzącego
1.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy28.12.200510:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW. - Przygotowanie planu działania i wyznaczanie kierunku działania LGD. Wybór formy prawnej.Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek, Witold Boguta
2.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy06.01.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Analiza SWOT.Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek
3.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy11.01.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Określenie celu głównego i celów strategicznych.Katarzyna Boczek, Witold Boguta
4.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy19.01.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Wybór kierunku działania LGD:
1.Produkcja ekologiczna jako alternatywa do produkcji przemysłowej owoców i warzyw
2.Możliwości ożywienia gospodarczego i promocji terenu działania LGD poprzez sprzedaż produktu lokalnego
3.Rozwój przedsiębiorczości poprzez współpracę producentów
Katarzyna Banasik, Jan Zwoliński, Mirosława Miłosławska - Kozak
5.Woj. Łódzkie, rawski, Biała Rawska 96-230 ul. Wojska Polskiego 9 Budynek Miesko-Gminnego Domu Kultury02.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Identyfikacja zasobów na terenie działania LGDJacek Węsierski, Katarzyna Boczek,
6.Woj. Łódzkie, rawski, Budynek Urzędu Gminy Kowiesy08.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Ustalenie możliwych kierunków działań i zadań dla Gminy Rawa Mazowiecka i KowiesyKatarzyna Boczek, Witold Boguta
7.Woj. Łódzkie, rawski, Regnów 95, Urząd Gminy Regnów09.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Ustalenie możliwych kierunków działań i zasad dla Gminy Cielądz i RegnówJacek Węsierski, Katarzyna Boczek
8.Woj. Łódzkie, rawski, Budynek Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska10.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Ustalenie możliwych kierunków działań i zasad dla Gminy Biała Rawska Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek
9.Woj. Łódzkie, rawski, Regnów, Budynek Urzędu Gminy Regnów15.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Tworzenia zespołu zarządzającego LGD – budowa ZSROWJacek Węsierski, Witold Boguta
10.Woj. Łódzkie, rawski, Cielądz, Budynek Urzędu Gminy Cielądz22.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Wyznaczanie wspólnych dla wszystkich gmin kierunków działań na lata 2006-2013Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek, Witold Boguta
11.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3-go Maja 32. Budynek Urzędu Gminy 09.03.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Wybór zadań do realizacji w latach 2006-2008Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek
12.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy22.03.200610:00Seminarium – prezentacja projektu ZSROWJacek Węsierski, Katarzyna Boczek, Witold Boguta
13.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Restauracja „Pod Żurawiem” Ścieki 25. Z Rawy Mazowieckiej w kierunku Łodzi po prawej stronie drogi.29.03.200610:00Konferencja podsumowująca ustanowionej LGD – prezentacja ZSROWJacek Węsierski, Katarzyna Boczek, Witold Boguta
Łącznie liczba spotkań13

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego p.h. 'Polska Wigilia'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2808

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.