Kraina Rawki

Spotkania II etapu

Nawigacja

Tre��

Harmonogram realizacji projektu; nr umowy L/01/141/2005; woj. Łódzkie
Lp.Miejsce spotkania
dokładny adres
DataGodzinaTematImię i nazwisko prowadzącego
1.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy28.12.200510:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW. - Przygotowanie planu działania i wyznaczanie kierunku działania LGD. Wybór formy prawnej.Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek, Witold Boguta
2.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy06.01.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Analiza SWOT.Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek
3.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy11.01.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Określenie celu głównego i celów strategicznych.Katarzyna Boczek, Witold Boguta
4.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy19.01.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Wybór kierunku działania LGD:
1.Produkcja ekologiczna jako alternatywa do produkcji przemysłowej owoców i warzyw
2.Możliwości ożywienia gospodarczego i promocji terenu działania LGD poprzez sprzedaż produktu lokalnego
3.Rozwój przedsiębiorczości poprzez współpracę producentów
Katarzyna Banasik, Jan Zwoliński, Mirosława Miłosławska - Kozak
5.Woj. Łódzkie, rawski, Biała Rawska 96-230 ul. Wojska Polskiego 9 Budynek Miesko-Gminnego Domu Kultury02.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Identyfikacja zasobów na terenie działania LGDJacek Węsierski, Katarzyna Boczek,
6.Woj. Łódzkie, rawski, Budynek Urzędu Gminy Kowiesy08.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Ustalenie możliwych kierunków działań i zadań dla Gminy Rawa Mazowiecka i KowiesyKatarzyna Boczek, Witold Boguta
7.Woj. Łódzkie, rawski, Regnów 95, Urząd Gminy Regnów09.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Ustalenie możliwych kierunków działań i zasad dla Gminy Cielądz i RegnówJacek Węsierski, Katarzyna Boczek
8.Woj. Łódzkie, rawski, Budynek Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska10.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Ustalenie możliwych kierunków działań i zasad dla Gminy Biała Rawska Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek
9.Woj. Łódzkie, rawski, Regnów, Budynek Urzędu Gminy Regnów15.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Tworzenia zespołu zarządzającego LGD – budowa ZSROWJacek Węsierski, Witold Boguta
10.Woj. Łódzkie, rawski, Cielądz, Budynek Urzędu Gminy Cielądz22.02.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Wyznaczanie wspólnych dla wszystkich gmin kierunków działań na lata 2006-2013Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek, Witold Boguta
11.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3-go Maja 32. Budynek Urzędu Gminy 09.03.200610:00Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW - Wybór zadań do realizacji w latach 2006-2008Jacek Węsierski, Katarzyna Boczek
12.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Budynek Urzędu Gminy22.03.200610:00Seminarium – prezentacja projektu ZSROWJacek Węsierski, Katarzyna Boczek, Witold Boguta
13.Woj. Łódzkie, rawski, Rawa Mazowiecka, Restauracja „Pod Żurawiem” Ścieki 25. Z Rawy Mazowieckiej w kierunku Łodzi po prawej stronie drogi.29.03.200610:00Konferencja podsumowująca ustanowionej LGD – prezentacja ZSROWJacek Węsierski, Katarzyna Boczek, Witold Boguta
Łącznie liczba spotkań13

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

I Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2857

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-11

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.