Kraina Rawki

Spotkanie z 11 stycznia 2006 roku

Nawigacja

Tre��

Wizja i Cele Loklanej Grupy Działania

WIZJA

Poprawa jakości życia poprzez stworzenie wspólnoty ludzi światłych i przedsiębiorczych, umiejętnie korzystających z zasobów przyrody, kultury i nauki, żyjących w miejscu zapewniającym realizację najważniejszych ludzkich potrzeb.

CEL LGD

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój obszarów wiejskich

ewentualnie

Wszechstronny rozwój regionu na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Tworzenie warunków i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz organizowania się przedsiębiorców i mieszkańców.
  2. Wykorzystanie i promocja dorobku gospodarczego , kulturalnego i zasobów naturalnych do rozwoju turystyki wiejskiej.
  3. Wykorzystanie zasobów kulturalno-oświatowych i ludzkich dla rozwoju obszarów wiejskich.

Uwaga:

Istnieje możliwość wykazania się doświadczeniem w zdobywaniu funduszy unijnych przez grupę.

Proszę zajrzeć na stronę www.efrwp.com.pl Program wspierania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

Znajdziemy tam informacje o możliwościach wsparcia działań grup nieformalnych do kwoty 30 tyś zł. Do 19. 01. 2006 – czyli do następne spotkania należy przemyśleć na co moglibyśmy wspólnie wydatkować te pieniądze.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2449

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.