Kraina Rawki

Spotkanie z 19 stycznia 2006 roku

Nawigacja

Tre��

Gospodarstwa ekologiczne, agroturystyka
  1. Produkcja ekologiczna jako alternatywa do produkcji przemysłowej owoców i warzyw – temat przybliżyła pani Katarzyna Banasik,
  2. Możliwości ożywienia gospodarczego i promocji terenu poprzez sprzedaż produktu lokalnego i rozwój agroturystyki -Jan Zwoliński pomysłodawca i organizator akcji „Zielone lato”
  3. Rozwój przedsiębiorczości poprzez współpracę producentów – Mirosława Miłosławska-Kozak.

 Oto kilka informacji dotyczących produkcji ekologicznej oznaczonej symbolem SO2:

Kontrole w gospodarstwie aplikującym o status gospodarstwa ekologicznego zaczynają się już w 1-wszym roku, jest to jedna duża stała (płatna) i kontrole wyrywkowe (bezpłatne). Można uzyskać dotacje do kontroli w zależności od powierzchni gospodarstwa: np. do 5 ha – 450zł. Gospodarstwa ekologiczne dostają także dopłaty unijne do powierzchni produkcji produktów zależności od profilu upraw, np. sad i uprawy jagodowe to 1 800 zł/ha/rok przed uzyskaniem certyfikatu. Po uzyskaniu certyfikatu dopłaty są niższe.

Ceny produktów ekologicznych są ok. 15% wyższe od cen produktów chronionych tradycyjnie, mamy szansę dotrzeć do innych rynków zbytu z naszym towarem, podążając za modą na zdrowe produkty.

Na terenie Polski działają stowarzyszenia producentów, np. Ekoland i firmy kredytujące producentów żywności ekologicznej. Możliwe rynki zbytu dla takiej produkcji to: gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, restauracje, mieszkańcy miast, firmy pośredniczące w sprzedaży, sklepy, hurtownie ze zdrową żywnością, przetwórnie.

Pomysły na sprzedaż ekologiczną: to np. „koszyki” z płodami gospodarstwa dostarczane o stałej porze na targowiska, pola w kształcie okręgu, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, organizowanie w gospodarstwach warsztatów kulinarnych, zielonych szkół, współpraca z instytutami badawczymi.

Podaję dwa adresy jednostek certyfikujących z terenu woj. mazowieckiego:

  • Bioekspert Sp. z o.o. 00-621 W-wa, ul. Boya-Żeleńskiego 6 lok 34.;
  • Agro bio test Sp. z o.o. u. Nowoursynowska 166, 02-787 W-wa.

 Co u nas mogło by być produktem regionalnym? – Propozycja – tradycyjne wyroby wędliniarskie, kiełbasy…

 Zachęcamy także do skorzystania z dopłat do gospodarstw agroturystycznych z programu na różnicowanie działań w gospodarstwach rolnych ARiMR prog.2.3

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konferencja podsumowująca II Schemat Pilotażowego Programu Leader+

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2641

Ostatnia aktualizacja: 2006-01-31

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.