Kraina Rawki

Protokół ze spotkania

Nawigacja

Tre��

Jan Babicki wierszem o spotkaniu

Protokół nr 3

ze spotkania szkoleniowego programu „LEADER”

w Urzędzie Gminy Rawa w dniu 19.01.2006 roku.

 

Dziewiętnasty stycznia, o dziesiątej - w czwartek

Drzwi Urzędu w Rawie szeroko otwarte,

Grono uczestników szkolenia się zbiera,

Wójt - Krzysio Starczewski spotkanie otwiera.

 

Wita gości i wykładowców przybyłych

W sposób uprzejmy oraz jak zwykle - miły

I już pierwszy wykład - z przezroczy oprawa

- Pani Miłosławska-Kozak Mirosława.

 

W stosunku do byłych - tematyka nowa,

A głównym jej sednem - działalność grupowa,

Jakie z tego korzyści i zagrożenia,

Pani Mirosława kolejno wymienia.

 

Nie waha się, by nam tu śmiało wyliczyć,

Ze gro zarobków zyskują pośrednicy,

Którzy stanowią, ceny dla producenta,

Efekt tego w sklepie? - szlag trafia klienta.

 

Z grupy producenckiej korzyść płynie jaka

Podała Pani na przykładzie ziemniaka,

Z czego wniosek, że obecnie w pojedynkę,

Na dobre dochody możesz przełknąć ślinkę.

 

Szanowni zebrani — chcecie, czy nie chcecie,

Obecnie, trzeba już szperać w Internecie

I nie tylko już w Ministerstwie Rolnictwa,

To symbol w nowoczesności uczestnictwa.

 

Na wsi jest też wciąż rywalizacja żywa,

Nawet sąsiad chciałby sąsiada wykiwać ,

Rano mówiąc - każdy w inną stronę jedzie,

Za chwilę na targu' – „jak się masz sąsiedzie”?

 

Pan Janusz Rosiak spostrzegł na zakończenie,

Aby na problemy rozszerzyć spojrzenie,

Na co Pani Mirosława wyjaśniła,

Ze poruszana podobna sprawa była.

 

Następny dyskutant o finansów stratach,

A także o towarów certyfikatach,

Janusz apel, aby Ministerstwo z góry

Uprościło istniejące procedury.

 

Krótka przerwa na herbatę oraz kawę,

Można też w mieście załatwić pilną sprawą

I następny wykład już się rozpoczyna,

Wygłasza Pani Banasik Katarzyna,

 

Przedstawiając się, podaje też ofertę,

Ma swą firmę, jest gospodarskim ekspertem

Pewnie dziś zawrzemy znajomość na stale

- Czarny golfik i z sześcianików korale.

 

Produkcja owoców - temat bardzo bliski

I warzywa - też chyba znany tu wszystkim,

Lecz ekologia - nowa alternatywa,

Niech jej dla dobra wszystkich zacznie przybywać.

 

O produkcji zagrożeniach i dioksynach

Oraz istniejącego stanu przyczynach,

Przy produkcji masowej, z której wynika,

Trudno uniknąć codziennego ryzyka.

 

Chemia - rzecz niezbędna - sprawa dobrze znana,

Oby tylko nie nadmiernie stosowana,

Ekologia wielkie zaufanie budzi,

Ponieważ produkty bezpieczne dla ludzi.

 

Pani Kasia przedstawia fakty i racje.

Jak, kiedy można wystąpić o dotacje.

Kontrola, certyfikat, co oczywiste

Warunkiem, aby być wpisanym na listę.

 

Dane z ilością gospodarstw w kraju - całe,

Prymu w tym nie wiodą gospodarstwa małe,

Przewagę stanowią tu raczej te średnie

I duże, gdy są w koalicji odpowiedniej.

 

Z dyskusji wynika: - Towar z polskiej strony

Pakowany jedynie, w szare kartony,

Na rynku zaś potem już się tylko liczy

Etykieta - lecz nie nasza - z zagranicy.

 

Z Holandii, Słowacji i Węgier przykłady,

Maleńkie poletka, z większych nie da rady,

Okrągłe zaś ponoć plonują obficiej,

A może wcześniej cyrkowcem był właściciel?

 

Jeszcze jeden temat musimy zaliczyć.

Wykład ma Redaktor programów rolniczych,

Pan Jan Zwoliński z środków przekazu znany

Oraz z „Zielonym Latem” utożsamiany.

 

Wymiana doświadczeń na linii wieś-miasto,

A kiedy w kurortach już się robi ciasno,

W modzie gospodarstwa agroturystyczne,

Tu powietrze zdrowe, krajobrazy śliczne...

 

Co się na wsi polskiej dobrego dziać może,

Niechaj świadczy gospodarstwo w Kozim -Dworze

Oraz wiele innych, co mogą być wzorem,

A Pan Jan tych gospodarstw - Ambasadorem.

 

Korty tenisowe i państwo Rybowie,

Szkoda, że my nie mamy takich... w Chodnowie...

Stawy rybne, konie i sala biesiadna.

Miejscowość wczasowa nie dorówna żadna.

 

Do tego sprowadza się działalność cała,

Że oprócz ducha, potrzeba coś dla ciała.

Główny cel ma taki ten cały porządek,

Do serca najlepiej trafiać przez żołądek.

 

Pani z Chojnatej nam tu dopowiada,

Ze już takie gospodarstwo swe posiada,

Już nieraz imponowała swoim gościom,

Najlepsze nalewki... są Jej specjalnością.

 

I tak nam upłynął prawie dzionek cały,

Na drugi luty zapraszamy do Białej,

Liczymy, że będzie towarzystwo liczne,

Wtedy jest święto - Matki Bożej Gromnicznej.

 

Protokółował jak zwykle

Janek Babicki

Tel. 0-46 813-89-29

  • autor: Jan Babicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

IX Dożynki Powiatowe w Regnowie

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2150

Ostatnia aktualizacja: 2006-02-07

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.