Kraina Rawki

Spotkanie z 2 lutego 2006 roku

Nawigacja

Tre��

Zasoby materialne i niematerialne

Tym razem spotkaliśmy się po raz pierwszy w Białej Rawskiej
w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Pracowaliśmy w grupach gminnych, a naszym zadaniem było wypisanie zasobów materialnych i niematerialnych w poszczególnych gminach. Po każdym etapie przedstawiciel każdej z gmin prezentował notatki sporządzone na dany temat na forum grupy. Omawialiśmy kilka tematów:

 Zasoby materialne podzieliliśmy na:

gospodarcze - wypisaliśmy znaczące dla terenu firmy i profil ich produkcji, także firmy mniejsze ale ciekawe, np. hodowle strusi,

budowle - obiekty zabytkowe, kościoły, młyny, budynki szkolne, stanice OSP, świetlice środowiskowe, domy kultury, cmentarze, miejsca kultu, kapliczki przydrożne, zachowane chaty drewniane, …

przyrodniczo-krajoznawcze - zabytki przyrody ożywionej i nieożywionej, pomniki przyrody, parki, lasy, rezerwaty przyrody, stawy, rzeki…

produkty lokalne, regionalne - produkty kulinarne z naszym regionem związane np. jabłko prażone, kiełbasa rawska, miody…

 

Przy omawianiu kwestii dotyczących
zasobów niematerialnych skoncentrowaliśmy się na:

ludziach - przywołując postaci dawne, historycznie związane z naszymi okolicami i ludzi współcześnie żyjących sportowców, polityków, malarzy, a także wymierających kowali artystycznych, pszczelarzy…

święta - festyny, dożynki, obrzędy związane ze świętami religijnymi i świeckimi: topienie marzanny, obrzędy nocy świętojańskiej, dyngus…

 

Tematy do przemyśleń na następne spotkanie to  :

  • LOGO stowarzyszenia,
  • propozycje nazwy naszego stowarzyszenia,
  • konkretne zadania do wykonania na terenie naszej gminy, dobrze jeśli by one były integrujące dla wszystkich gmin naszej LGD.
  • autor: K. Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konferencja podsumowująca II Schemat Pilotażowego Programu Leader+

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2551

Ostatnia aktualizacja: 2006-02-07

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.